skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 61 - 80 của 8.510.342  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B. ; de Wolff, Frederik A.

Side Effects of Drugs Annual, 1995, Vol.19, pp.223-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82531-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80147-3

Toàn văn không sẵn có

62
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

metals

Anonymous

FDM, May 2006, Vol.78(6), pp.237-238

ISSN: 10986812

Toàn văn không sẵn có

63
METALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Chemical & Engineering News, 10/02/2006, Vol.84(40), p.39

ISSN: 0009-2347 ; E-ISSN: 2157-4936 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cen-v084n040.p039

Toàn văn không sẵn có

64
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walsh, Glyn

The Optician, Sep 24, 2004, Vol.228(5970), p.51

ISSN: 00303968

Toàn văn không sẵn có

65
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1991, Vol.15, pp.224-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89171-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80326-5

Toàn văn không sẵn có

66
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1993, Vol.17, pp.273-280 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-82005-1 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80206-5

Toàn văn không sẵn có

67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1992, Vol.16, pp.230-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-89657-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80503-3

Toàn văn không sẵn có

68
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, G.B. ; de Wolff, F.A.

Side Effects of Drugs Annual, 1994, Vol.18, pp.240-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81939-0 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80267-3

Toàn văn không sẵn có

69
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1990, Vol.14, pp.188-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81346-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(05)80088-1

Toàn văn không sẵn có

70
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Müller-Kirsten, Harald J W

Electrodynamics: An Introduction Including Quantum Effects, 2004, pp.267-276

ISBN: 9789812562159 ; DOI: 10.1142/9789812562159_0012

Toàn văn không sẵn có

71
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Hill, Marquita K.

Understanding Environmental Pollution : A Primer, Chapter 15, pp.350-371

Online ISBN: 9780511840647 ; Hardback ISBN: 9780521820240 ; Paperback ISBN: 9780521527262 ; DOI: 10.1017/CBO9780511840647.016

Toàn văn không sẵn có

72
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Anonymous

FDM, May 2003, Vol.75(7), p.239

ISSN: 10986812

Toàn văn không sẵn có

73
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1984, Vol.8, pp.221-234 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90339-6 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(84)80027-6

Toàn văn không sẵn có

74
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Riel, P.L.C.M. van

Side Effects of Drugs Annual, 1989, Vol.13, pp.191-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-81091-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(89)80028-5

Toàn văn không sẵn có

75
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1983, Vol.7, pp.250-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90279-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(83)80027-0

Toàn văn không sẵn có

76
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1980, Vol.4, pp.163-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90130-9 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(80)80026-2

Toàn văn không sẵn có

77
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1982, Vol.6, pp.216-228 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90211-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(82)80027-5

Toàn văn không sẵn có

78
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1986, Vol.10, pp.199-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90451-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(86)80028-9

Toàn văn không sẵn có

79
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Riel, P.L.C.M.

Side Effects of Drugs Annual, 1987, Vol.11, pp.203-210 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90473-7 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(87)80028-4

Toàn văn không sẵn có

80
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Reinicke, C.

Side Effects of Drugs Annual, 1985, Vol.9, pp.212-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 978-0-444-90394-5 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(85)80027-1

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 61 - 80 của 8.510.342  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.017.059)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.626.673)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (236.091)
 2. 1956đến1970  (266.832)
 3. 1971đến1985  (758.973)
 4. 1986đến2001  (1.362.843)
 5. Sau 2001  (5.850.605)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.578.793)
 2. Chinese  (341.928)
 3. French  (311.998)
 4. German  (295.891)
 5. Japanese  (120.279)
 6. Korean  (78.540)
 7. Russian  (71.138)
 8. Spanish  (41.170)
 9. Portuguese  (25.375)
 10. Italian  (12.906)
 11. Norwegian  (11.678)
 12. Finnish  (9.421)
 13. Dutch  (7.932)
 14. Polish  (6.395)
 15. Danish  (5.227)
 16. Romanian  (4.257)
 17. Ukrainian  (4.121)
 18. Czech  (3.423)
 19. Undetermined  (3.193)
 20. Turkish  (1.535)
 21. Hungarian  (1.267)
 22. Persian  (525)
 23. Arabic  (433)
 24. Greek  (352)
 25. Hebrew  (322)
 26. Slovak  (299)
 27. Lithuanian  (232)
 28. Thai  (210)
 29. Bokmål, Norwegian  (119)
 30. Icelandic  (75)
 31. Slovenian  (60)
 32. Vietnamese  (24)
 33. Serbo-Croatian  (14)
 34. Hindi  (9)
 35. Malay  (6)
 36. Macedonian  (2)
 37. Georgian  (2)
 38. Welsh  (1)
 39. Tibetan  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Armenian  (1)
 42. Albanian  (1)
 43. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (5.529)
 2. Q - Science.  (5.203)
 3. H - Social sciences.  (4.160)
 4. R - Medicine.  (1.535)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Li, Y.
 4. Wang, J.
 5. Liu, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...