skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 61 - 80 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sáng chế xóa Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Hebrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
61
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
62
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
63
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
64
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מסך נעילה עם אפליקציות חברתיים
Lock screen with socialized applications

Toàn văn sẵn có

65
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

טיפול במחוות עמוסות יתר על המידה
Handling overloaded gestures

Toàn văn sẵn có

66
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
67
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
68
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ידית בקרה להתקן רפואי עם תנועה קווית מכפילה
Medical device control handle with multiplying linear motion

Jeffrey W. Schultz

Toàn văn sẵn có

69
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

איתור אזור מוקד הפעלה של הלב בעזרת מחשב
Computer-aided localization of site of origin of cardiac activation

John Lewis Sapp Jr ; Bohumil Milan Horacek ; Ahmed Mohamed Fahmey El-Damaty

Toàn văn sẵn có

70
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
71
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ידית בקרה להתקן רפואי
Medical device control handle

Thomas V. Selkee

Toàn văn sẵn có

72
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

התאמת עומק של ציפוי תמונה בתמונה תלת מימדית
Depth adjustment of an image overlay in a 3d image

Toàn văn sẵn có

73
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
74
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
75
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
76
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
77
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
78
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מצלמה פלורצנטית עם שבח משתנה מוגבל
Fluorescent imager with limited variable gain

Alex Chanin ; Nadav Horesh ; Ofer Braude

Toàn văn sẵn có

79
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

מתקן להפצת ריח ושיטות לבקרתו
Scent dispensing apparatus and methods for the control thereof

Yoav Ben-David ; Moshe Zach

Toàn văn sẵn có

80
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 61 - 80 của 100  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 3 Kết quả 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (5)
 2. 2014đến2014  (4)
 3. 2015đến2015  (16)
 4. 2016đến2017  (48)
 5. Sau 2017  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Robert P. Madonna
 2. Peter Joseph Sweeney
 3. Michael C. Silva
 4. Arthur A. Jacobson
 5. Mark William Connoly

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...