skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 42 của 42  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Nongovernmental Organizations in Primary Education : A Study of Six NGOs in India

Jagannathan, Shanti

Policy Research Working Paper

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Equity in Enrolment and Completion in Elementary Schooling in India : Evidence from Recent Household Surveys

World Bank

South Asia Human Development Sector report

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 42 của 42  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (5)
 2. 1969đến1999  (5)
 3. 2000đến2003  (11)
 4. 2004đến2008  (10)
 5. Sau 2008  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (22)
 2. Tài nguyên văn bản  (12)
 3. Bài báo  (7)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Japanese  (3)
 3. German  (1)
 4. Spanish  (1)
 5. Korean  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. World Bank
 2. Sankar, Deepa
 3. Palomba, Geremia
 4. Amano, Katsuya
 5. Amano, Masaaki

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...