skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 996  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Plasma level of interferon γ induced protein 10 is a marker of sarcoidosis disease activity

Geyer, Alexander I. ; Kraus, Thomas ; Roberts, Monique ; Wisnivesky, Juan ; Eber, Corey D. ; Hiensch, Robert ; Moran, Thomas M.

Cytokine, October 2013, Vol.64(1), pp.152-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-4666 ; DOI: 10.1016/j.cyto.2013.07.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran Thomas Andrew

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Response of women during pregnancy to the inactivated influenza virus vaccine

Moran, Thomas; ImmPort

DOI: 10.21430/M3BGAHTYYO

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immune response of patients during pregnancy

Moran, Thomas; ImmPort

DOI: 10.21430/M3W4XGM811

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing concepts of state budget administration and the Wisconsin state budgetary process

Moran, Thomas Francis

DOI: 10.25549/USCTHESES-C39-139211

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PORTABLE COOLING UNIT

Moran, Thomas, Andrew

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupling and decoupling apparatus and method

Moran Thomas F

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley compartment for a galley system of an aircraft

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY COMPARTMENT FOR A GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GALLEY CART AND GALLEY SYSTEM OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley cart and galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galley system of an aircraft

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AIR SUPPLY AND RETURN SYSTEM OF A GALLEY OF AN AIRCRAFT

Moran, Thomas Joseph

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 996  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (177)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (202)
 2. 1962đến1980  (40)
 3. 1981đến1993  (65)
 4. 1994đến2007  (368)
 5. Sau 2007  (292)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (864)
 2. French  (157)
 3. German  (153)
 4. Chinese  (20)
 5. Japanese  (4)
 6. Spanish  (3)
 7. Catalan  (2)
 8. Korean  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moran, Thomas
 2. Moran, Thomas P
 3. Moran, Thomas M.
 4. Moran Thomas P
 5. Moran, T.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...