skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 41 của 41  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sequential microwave roasting and magnetic separation for removal of Fe and Ti impurities in low-grade pyrophyllite ore from Wando mine, South Korea

Kim, Bong-Ju ; Cho, Kang Hee ; Chang, Bongsu ; Kim, Hyun-Soo ; Lee, Sang-Gil ; Park, Cheon-Young ; Lee, Soonjae ; Choi, Nag-Choul

Minerals Engineering, 15 August 2019, Vol.140, p.105881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0892-6875 ; E-ISSN: 1872-9444 ; DOI: 10.1016/j.mineng.2019.105881

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 41 của 41  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (35)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2014  (1)
 2. 2014đến2014  (6)
 3. 2015đến2015  (9)
 4. 2016đến2017  (14)
 5. Sau 2017  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (35)
 2. Sáng chế  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (1)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Lee, Soonjae
 2. Lee, S.
 3. Choi, Jae-Woo
 4. Choi, J.-W.
 5. Choi, JW

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...