skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 47 của 47  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power to which people?(Inside devolved government supplement.)(impact on social service of devolved government in the United Kingdom)

Leach, Steve

Community Care, May 27, 1999, p.S6(3)

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power to which people?(Inside devolved government supplement.)(impact on social service of devolved government in the United Kingdom)

Leach, Steve

Community Care, May 27, 1999, p.S6(3)

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE RELUCTANT GAMBLER

Leach, Steve

Director, Aug 2008, Vol.62(1), p.31

ISSN: 00123242

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outrageous fortune?(directors of social services are targets for dismissal)

Leach, Steve ; Thompson, Nick

Community Care, Oct 22, 1998, Issue 1245, p.26(2)

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Outrageous fortune?(directors of social services are targets for dismissal)

Leach, Steve ; Thompson, Nick

Community Care, Oct 22, 1998, Issue 1245, p.26(2)

ISSN: 0307-5508

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legality and Locality: The Role of Law in Central-Local Government Relations

Leach, Steve

Oxford Journal of Legal Studies, Winter, 1997, Vol.17(4), p.677-684 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-6503

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representation and Urban Community

Leach, Steve

Journal of Public Policy, 1982, Vol.2(3), pp.313-315 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0143-814X ; E-ISSN: 1469-7815 ; DOI: 10.1017/S0143814X00002002

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 47 của 47  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (37)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (7)
 2. 1998đến2004  (11)
 3. 2005đến2008  (8)
 4. 2009đến2014  (11)
 5. Sau 2014  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Leach, Steve
 2. Leach, S
 3. Hall, Ian
 4. Steve Leach
 5. Medlock, Jolyon M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...