skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 118  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Equilibrium Theory of Arms Races: Some Extensions

Chatterjee, Partha

Journal of Peace Research, September 1974, Vol.11(3), pp.203-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337401100304

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Equilibrium Theory of Arms Races: Reply to the Comments by F. E. Banks

Chatterjee, Partha

Journal of Peace Research, September 1975, Vol.12(3), pp.239-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337501200306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equilibrium theory of arms races some extensions

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1974, pp.203-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Classical Balance of Power Theory

Chatterjee, Partha

Journal of Peace Research, March 1972, Vol.9(1), pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/002234337200900104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The classical balance of power theory

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1972, pp.51-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The equilibrium of arms races some extensions

Chatterjee, Partha

Journal of peace research, 1974, pp. 203- [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3433

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Average Growth Rate and Volatility Related?

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Last Maverick: Ismail Merchant

Chatterjee, Partha

India International Centre Quarterly, 1 April 2006, Vol.32(4), pp.29-41

ISSN: 03769771

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ma place dans la république mondiale des lettres

Chatterjee, Partha

L’Homme, 30 October 2000, pp.39-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0439-4216 ; E-ISSN: 1953-8103 ; DOI: 10.4000/lhomme.79

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Convergence in a Stochastic Dynamic Heckscher-Ohlin Model

Chatterjee, Partha

IDEAS Working Paper Series from RePEc, 2006

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANDERSON'S UTOPIA

Chatterjee, Partha

Diacritics, Winter 1999, Vol.29(4), pp.128-I [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03007162 ; E-ISSN: 10806539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the Nation? Or within?

Chatterjee, Partha

Social Text, 1 October 1998, Issue, pp.57-69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01642472 ; E-ISSN: 15271951 ; DOI: 10.2307/466770

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anderson's Utopia

Chatterjee, Partha, --

Diacritics, 1999, Vol.29(4), pp.128-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-7162 ; E-ISSN: 1080-6539

Toàn văn sẵn có

54
Strain distributions in cold-worked-α-PbSb alloys from X-ray line profile analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strain distributions in cold-worked-α-PbSb alloys from X-ray line profile analysis

Chatterjee, Partha ; Bhattacharyya, Partha S. ; Gupta, S.P.Sen

Journal of Alloys and Compounds, 03/1999, Vol.284(1-2), pp.160-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09258388 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0925-8388(98)00880-9

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Empire after Globalisation

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 11 September 2004, Vol.39(37), pp.4155-4164

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Institutional Context of Social Science Research in South Asia

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 31 August 2002, Vol.37(35), pp.3604-3612

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shoddy Scholarship

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 08 February 2003, Vol.38(6), pp.494-576

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Alliance Behavior in Balance-of-Power Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alliance Behavior in Balance-of-Power Systems

Chatterjee, Partha

American Political Science Review, 09/1977, Vol.71(3), pp.1047-1049 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400274364

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Five Hundred Years of Fear and Love

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 30 May 1998, Vol.33(22), pp.1330-1336

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Community in the East

Chatterjee, Partha

Economic and Political Weekly, 07 February 1998, Vol.33(6), pp.277-282

ISSN: 00129976 ; E-ISSN: 23498846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 118  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (68)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (16)
 2. 1980đến1989  (21)
 3. 1990đến1998  (13)
 4. 1999đến2007  (32)
 5. Sau 2007  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (90)
 2. Bình xét khoa học  (21)
 3. Sách  (5)
 4. Book Chapters  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (104)
 2. French  (9)
 3. Portuguese  (3)
 4. Italian  (1)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...