skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 41 - 60 của 6.472  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Clock Generation and Calibration
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clock Generation and Calibration

Yuan, Fei

CMOS Circuits for Passive Wireless Microsystems, pp.173-200

ISBN: 9781441976796 ; ISBN: 1441976795 ; E-ISBN: 9781441976802 ; E-ISBN: 1441976809 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7680-2_6

Toàn văn sẵn có

42
Advanced Approaches for NoC Reuse
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Approaches for NoC Reuse

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.85-114

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_5

Toàn văn sẵn có

43
Benchmarks and Comparisons
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benchmarks and Comparisons

Bauer, Lars ; Henkel, Jörg

Run-time Adaptation for Reconfigurable Embedded Processors, pp.165-189

ISBN: 9781441974112 ; ISBN: 1441974113 ; E-ISBN: 9781441974129 ; E-ISBN: 1441974121 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7412-9_6

Toàn văn sẵn có

44
Systems Engineering versus Design Methodology
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Engineering versus Design Methodology

Lindemann, U; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.157-167

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_14

Toàn văn sẵn có

45
Poetry and Design: Disparate Domains but Similar Processes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poetry and Design: Disparate Domains but Similar Processes

Beatty, Erin L ; Ball, Linden J; Taura, Toshiharu (Editor) ; Nagai, Yukari (Editor)

Design Creativity 2010, pp.315-322

ISBN: 9780857292230 ; ISBN: 0857292234 ; E-ISBN: 9780857292247 ; E-ISBN: 0857292242 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-224-7_40

Toàn văn sẵn có

46
Narrative Bridging
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Narrative Bridging

Gyllenbäck, Katarina Borg ; Boman, Magnus; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.525-544

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_28

Toàn văn sẵn có

47
Timing Exceptions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timing Exceptions

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.147-166

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_7

Toàn văn sẵn có

48
Low-Power Precision Voltage References
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Low-Power Precision Voltage References

Yuan, Fei

CMOS Circuits for Passive Wireless Microsystems, pp.117-172

ISBN: 9781441976796 ; ISBN: 1441976795 ; E-ISBN: 9781441976802 ; E-ISBN: 1441976809 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7680-2_5

Toàn văn sẵn có

49
NoC Reuse for SoC Modular Testing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NoC Reuse for SoC Modular Testing

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.59-83

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_4

Toàn văn sẵn có

50
RISPP Architecture Details
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

RISPP Architecture Details

Henkel, Jörg

Run-time Adaptation for Reconfigurable Embedded Processors, pp.125-163

ISBN: 9781441974112 ; ISBN: 1441974113 ; E-ISBN: 9781441974129 ; E-ISBN: 1441974121 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7412-9_5

Toàn văn sẵn có

51
A Fast Approximation Algorithm for MIN-ONE SAT and Its Application on MAX-SAT Solving
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Fast Approximation Algorithm for MIN-ONE SAT and Its Application on MAX-SAT Solving

Fang, Lei ; Hsiao, Michael S; Gulati, Kanupriya (Editor)

Advanced Techniques in Logic Synthesis, Optimizations and Applications, pp.149-170

ISBN: 9781441975171 ; ISBN: 1441975179 ; E-ISBN: 9781441975188 ; E-ISBN: 1441975187 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7518-8_9

Toàn văn sẵn có

52
The Autogenetic Design Theory
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Autogenetic Design Theory

Vajna, S ; Kittel, K ; Bercsey, T; Birkhofer, Herbert (Editor)

The Future of Design Methodology, pp.169-179

ISBN: 9780857296146 ; ISBN: 0857296140 ; E-ISBN: 9780857296153 ; E-ISBN: 0857296159 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-615-3_15

Toàn văn sẵn có

53
Generic Non-technical Procedures in Design Problem Solving: Is There Any Benefit to the Clarification of Task Requirements?
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generic Non-technical Procedures in Design Problem Solving: Is There Any Benefit to the Clarification of Task Requirements?

Winkelmann, Constance ; Hacker, Winfried; Gero, John S (Editor)

Design Computing and Cognition ’10, pp.545-558

ISBN: 9789400705098 ; ISBN: 9400705093 ; E-ISBN: 9789400705104 ; E-ISBN: 9400705107 ; DOI: 10.1007/978-94-007-0510-4_29

Toàn văn sẵn có

54
Design as a Perception-in-Action Process
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design as a Perception-in-Action Process

Tschimmel, Katja; Taura, Toshiharu (Editor) ; Nagai, Yukari (Editor)

Design Creativity 2010, pp.223-230

ISBN: 9780857292230 ; ISBN: 0857292234 ; E-ISBN: 9780857292247 ; E-ISBN: 0857292242 ; DOI: 10.1007/978-0-85729-224-7_29

Toàn văn sẵn có

55
Congestion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Congestion

Churiwala, Sanjay ; Garg, Sapan

Principles of VLSI RTL Design: A Practical Guide, pp.167-174

ISBN: 9781441992956 ; ISBN: 1441992952 ; E-ISBN: 9781441992963 ; E-ISBN: 1441992960 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-9296-3_8

Toàn văn sẵn có

56
Modulators and Demodulators
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modulators and Demodulators

Yuan, Fei

CMOS Circuits for Passive Wireless Microsystems, pp.61-116

ISBN: 9781441976796 ; ISBN: 1441976795 ; E-ISBN: 9781441976802 ; E-ISBN: 1441976809 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7680-2_4

Toàn văn sẵn có

57
Systems-on-Chip Testing
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems-on-Chip Testing

Cota, Érika ; de Morais Amory, Alexandre ; Lubaszewski, Marcelo Soares

Reliability, Availability and Serviceability of Networks-on-Chip, pp.25-58

ISBN: 9781461407904 ; ISBN: 1461407907 ; E-ISBN: 9781461407911 ; E-ISBN: 1461407915 ; DOI: 10.1007/978-1-4614-0791-1_3

Toàn văn sẵn có

58
Systems Modeling and Simulation: Theory and Applications: Third Asian Simulation Conference, AsianSim 2004, Jeju Island, Korea, October 4-6, 2004, Revised Selected Papers
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systems Modeling and Simulation: Theory and Applications: Third Asian Simulation Conference, AsianSim 2004, Jeju Island, Korea, October 4-6, 2004, Revised Selected Papers

Baik, Doo-Kwon

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-24477-6 ; E-ISBN: 978-3-540-30585-9 ; DOI: 10.1007/b105611

Toàn văn sẵn có

59
The RISPP Run-Time System
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The RISPP Run-Time System

Bauer, Lars ; Henkel, Jörg

Run-time Adaptation for Reconfigurable Embedded Processors, pp.55-124

ISBN: 9781441974112 ; ISBN: 1441974113 ; E-ISBN: 9781441974129 ; E-ISBN: 1441974121 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7412-9_4

Toàn văn sẵn có

60
SAT Sweeping with Local Observability Don’t-Cares
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAT Sweeping with Local Observability Don’t-Cares

Zhu, Qi ; Kitchen, Nathan B ; Kuehlmann, Andreas ; Sangiovanni-Vincentelli, Alberto; Gulati, Kanupriya (Editor)

Advanced Techniques in Logic Synthesis, Optimizations and Applications, pp.129-148

ISBN: 9781441975171 ; ISBN: 1441975179 ; E-ISBN: 9781441975188 ; E-ISBN: 1441975187 ; DOI: 10.1007/978-1-4419-7518-8_8

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 6.472  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (18)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (31)
 2. 1988đến1994  (109)
 3. 1995đến2001  (111)
 4. 2002đến2009  (3.723)
 5. Sau 2009  (2.498)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (6.190)
 2. German  (315)
 3. Japanese  (1)
 4. Germanic (Other)  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...