skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fresenius' journal of analytical chemistry

ISSN0937-0633

Truy cập trực tuyến

42
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of fluorine chemistry

ISSN0022-1139

Truy cập trực tuyến

43
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the Society for Analytical Chemistry. Analytical Division. Chemical Society

ISSN0037-9697

Truy cập trực tuyến

44
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society B, Physical organic

ISSN0045-6470

Truy cập trực tuyến

45
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical proceedings

ISSN0144-557X

Truy cập trực tuyến

46
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical reviews

ISSN0009-2665

Truy cập trực tuyến

47
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Chemistry

ISSN1001-604X

Truy cập trực tuyến

48
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Structural Chemistry

ISSN0022-4766

Truy cập trực tuyến

49
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung. B, A journal of chemical sciences

ISSN0932-0776

Truy cập trực tuyến

50
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry

ISSN0020-1669

Truy cập trực tuyến

51
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal für Praktische Chemie

ISSN0021-8383

Truy cập trực tuyến

52
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microchimica Acta

ISSN0026-3672

Truy cập trực tuyến

53
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly

ISSN0026-9247

Truy cập trực tuyến

54
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Perkin transactions II

ISSN0300-9580

Truy cập trực tuyến

55
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society A, Inorganic, physical, theoretical

ISSN0022-4944

Truy cập trực tuyến

56
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nitrogen & Methanol

ISSN1462-2378

Truy cập trực tuyến

57
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical Chemistry Accounts

ISSN1432-881X

Truy cập trực tuyến

58
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry international

ISSN0193-6484

Truy cập trực tuyến

59
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the American Chemical Society

ISSN0002-7863

Truy cập trực tuyến

60
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The journal of physical chemistry. B

ISSN1520-6106

Truy cập trực tuyến

Kết quả 41 - 60 của 120.426.169  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.361.754)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.102.841)
 3. Trong mục lục thư viện (2.182)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.663.529)
 2. 1956đến1970  (4.447.033)
 3. 1971đến1985  (16.535.302)
 4. 1986đến2001  (26.082.591)
 5. Sau 2001  (64.944.803)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90.730.324)
 2. German  (24.434.937)
 3. Chinese  (17.060.890)
 4. French  (14.673.813)
 5. Korean  (3.785.890)
 6. Japanese  (2.982.291)
 7. Spanish  (2.307.703)
 8. Russian  (1.808.896)
 9. Portuguese  (863.487)
 10. Italian  (797.041)
 11. Finnish  (376.971)
 12. Danish  (370.359)
 13. Norwegian  (301.790)
 14. Dutch  (299.501)
 15. Polish  (180.284)
 16. Czech  (107.423)
 17. Ukrainian  (96.269)
 18. Romanian  (89.134)
 19. Turkish  (72.202)
 20. Hungarian  (60.835)
 21. Greek  (52.369)
 22. Hebrew  (23.693)
 23. Arabic  (10.135)
 24. Icelandic  (3.635)
 25. Undetermined  (2.344)
 26. Vietnamese  (967)
 27. Lithuanian  (799)
 28. Persian  (363)
 29. Slovak  (325)
 30. Bokmål, Norwegian  (148)
 31. Serbo-Croatian  (138)
 32. Croatian  (127)
 33. Thai  (48)
 34. Tagalog  (11)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (2)
 39. Georgian  (2)
 40. Panjabi  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Maori  (1)
 43. Malayalam  (1)
 44. Basque  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.456)
 2. T - Technology .  (3.424)
 3. R - Medicine.  (1.063)
 4. S - Agriculture.  (282)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Bhushan, Bharat
 3. Clérac, Rodolphe
 4. Bodenhausen, Geoffrey
 5. Emsley, Lyndon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...