skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 41 - 60 của 2.872  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Asperger-Syndrom
Asperger-Syndrom
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asperger-Syndrom

ISBN3-540-20945-X;ISBN9786610616084;ISBN1-280-61608-3;ISBN3-540-35072-1

Truy cập trực tuyến

42
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philippine journal of psychology

ISSN0115-3153

Truy cập trực tuyến

43
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học

ISSN1859-0098

Truy cập trực tuyến

44
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The coaching psychologist

ISSN1748-1104

Truy cập trực tuyến

45
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Enneagram Journal

ISSN2153-0580

Truy cập trực tuyến

46
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mental Health Weekly Digest

ISSN1543-6616

Truy cập trực tuyến

47
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học đại cương

Nguyễn Quang Uẩn; Trần Hữu Luyến; Trần Quốc Thành

H. : ĐHQGHN, 1996 - (150 TAM 1996)

Truy cập trực tuyến

Xem 6 phiên bản
48
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infants and children : their development and learning

Robeck Mildred Coen.

New York ; London : McGraw-Hill, 1978. - (155.4 ROB 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gương mặt tình yêu

Hương Thu biên soạn

H. : Phụ nữ, 1981 - (158 GUO 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

50
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tuyển tập tâm lý học

Vưgôtxki L.X.; Nguyễn Đức Hưởng Người dịch

H. : ĐHQG, 1997 - (150.1 VUG 1997)

Truy cập trực tuyến

51
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lý học. Tập 3

Đức Minh; Phạm Cốc; Đỗ Thị Xuân

H. : Giáo dục, 1960 - (150 ĐU-M(3) 1960)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

52
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology

Bernstein D.A.; Roy E.J; Srull T.K; Wickens C.D

Boston : Houghton Mifflin, 1991 - (150 BER 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

53
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'année psychologique

Fraisse P.

Paris : Press Universitaires de France, 1975 - (150.1 FRA 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

54
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of psychological research : readings from Scientific American

Coopersmith Stanley ed

San Francisco, W. H. Freeman, [1966] - (150 FRO 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le Langage et la pensée

Chomsky N.

Paris : Petite bibliothéque Payot, 1968 - (152.3 CHO 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

56
Punished by rewards : the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punished by rewards : the trouble with gold stars, incentive plans, A’s, praise, and other bribes

Kohn Alfie.

Boston : Houghton Mifflin Co., 1993 - (153.8 KOH 1993) - ISBN0395650283 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

57
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathfindes

Sheehy G.

N.Y : Bantam book, 1982 - (155.6 SHE 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

58
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychology today & tomorrow

McNeil E.B.; Estrada J; Fuller G.D

San Francisco. : Canfield Press, 1978 - (150 McN 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

59
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tâm lí học

Ruđich P.A.; Nguyễn Văn Hiếu Người dịch

H. : TDTT, 19?? - (150.1 RUĐ 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

60
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Best of Psychology Today

Chance Paul; Harris T. George

New York : McGraw-Hill, 1990 - (150 BES 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 41 - 60 của 2.872  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (1.135)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.836)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1969  (25)
 2. 1969đến1980  (71)
 3. 1981đến1992  (119)
 4. 1993đến2005  (450)
 5. Sau 2005  (1.102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.372)
 2. Tạp chí  (1.180)
 3. Luận án, luận văn  (319)
 4. Bài báo  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.000)
 2. Vietnamese  (535)
 3. German  (145)
 4. French  (88)
 5. Spanish  (44)
 6. Portuguese  (15)
 7. Chinese  (11)
 8. Japanese  (7)
 9. Russian  (6)
 10. Dutch  (4)
 11. Polish  (2)
 12. Korean  (1)
 13. Serbian  (1)
 14. Turkish  (1)
 15. Indonesian  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Mộc Lan
 2. Nguyễn Hữu Thụ
 3. Trần Thị Minh Đức
 4. Trương Thị Khánh Hà
 5. Lê Khanh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...