skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 96  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Communications Of The Acm xóa Tất cả các phiên bản Object Oriented Programming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An adaptive framework for developing multimedia software components

Posnak, Edward ; Lavender, R ; Vin, Harrick

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.43-47 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262802

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unifying heterogeneous information models: semantic tags support knowledge webs

Singh, Narinder

Communications of the ACM, May, 1998, Vol.41(5), p.37(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Legion vision of a worldwide virtual computer

Grimshaw, Andrew ; Wulf, Wm

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Jan 1997, Vol.40(1), pp.39-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial hypertext: designing for change

Marshall, Catherine ; Shipman, III, Frank

Communications of the ACM, 01 August 1995, Vol.38(8), pp.88-97 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/208344.208350

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented integration testing

Jorgensen, Paul ; Erickson, Carl

Communications of the ACM, 01 September 1994, Vol.37(9), pp.30-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/182987.182989

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UML 2001: a standardization odyssey

Kobryn, Cris

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.29-37 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317673

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing "in a perfect world." (includes related articles) (Object-Oriented Software Testing)

Arnold, Thomas R. ; Fuson, William A.

Communications of the ACM, Sept, 1994, Vol.37(9), p.78(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Countdown to success: Dynamic objects, GBB, and RADARSAT-1

Corkill, Daniel

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, May 1997, Vol.40(5), pp.48-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modeling Web application architectures with UML

Conallen, Jim

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.63-70 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317677

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object subclass hierarchy in SQL: a simple approach

Kung, Chenho

Communications of the ACM, July, 1990, Vol.33(7), p.117(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Developing an object-oriented software testing and maintenance environment

Kung, David ; Gao, Jerry ; Hsia, Pei ; Toyoshima, Yasufumi ; Chen, Chris ; Kim, Young-Si ; Song, Young-Kee

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.75-87 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226256

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

TURNING CLOCKWISE: USING UML in the REAL-TIME DOMAIN.(Unified Modeling Language, real-time systems)(Technology Information)

Selic, Bran

Communications of the ACM, Oct, 1999, Vol.42(10), p.46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From custom applications to domain-specific frameworks

Codenie, Wim ; De Hondt, Koen ; Steyaert, Patrick ; Vercammen, Arlette

Communications of the ACM, 01 October 1997, Vol.40(10), pp.70-77 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/262793.262807

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ada 9X: a technical summary

Taft, S

Communications of the ACM, 01 November 1992, Vol.35(11), pp.77-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/138844.138850

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

UMLoquent expression of AWACS software design

Bell, Alex ; Schmidt, Ryan

Communications of the ACM, 01 October 1999, Vol.42(10), pp.55-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/317665.317676

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class management for software communities. (object-oriented programming techniques)

Gibbs, Simon ; Tsichritzis, Dennis ; Casais, Eduardo ; Nierstrasz, Oscar ; Pintado, Xavier

Communications of the ACM, Sept, 1990, Vol.33(9), p.90(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-0782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The ObjectStore database system

Lamb, Charles ; Landis, Gordon ; Orenstein, Jack ; Weinreb, Dan

Communications of the ACM, 01 October 1991, Vol.34(10), pp.50-63 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/125223.125244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Experiences with cluster and class testing

Murphy, Gail ; Townsend, Paul ; Wong, Pok

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.39 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lessons learned from the OS/400 OO project

Berg, William ; Cline, Marshall ; Girou, Mike

Communications of the ACM, 01 October 1995, Vol.38(10), pp.54-64 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1557-7317 ; DOI: 10.1145/226239.226253

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design for testability in object-oriented systems

Binder, Robert

Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, Sep 1994, Vol.37(9), p.87 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00010782

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 96  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (8)
 2. 1991đến1993  (17)
 3. 1994đến1996  (28)
 4. 1997đến2000  (33)
 5. Sau 2000  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Fayad, Mohamed E.
 2. Fayad, Mohamed
 3. Schmidt, Douglas
 4. Elrad, Tzilla
 5. Tsichritzis, Dennis

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...