skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 44 của 44  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moderner Entwurf von Mikrosystemen
Modern microsystem design

Müller-Glaser, K.

e&i Elektrotechnik und Informationstechnik, 1997, Vol.114(9), pp.475-482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-383X ; E-ISSN: 1613-7620 ; DOI: 10.1007/BF03157820

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry evaluation of the Requirements Abstraction Model

Gorschek, Tony ; Garre, Per ; Larsson, Stig ; Wohlin, Claes

Requirements Engineering, 2007, Vol.12(3), pp.163-190 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-007-0047-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Datenbasierte Personas älterer Endbenutzer für die zielgruppenspezifische Entwicklung innovativer Informations- und Kommunikationssysteme im Gesundheitssektor
Data-based Personas of elderly end users for the target-group-specific development of innovative information and communication systems in the health sector

Schäfer, Katharina ; Mertens, Alexander ; Rasche, Peter ; Theis, Sabine ; Bröhl, Christina ; Apdarmani, Olga ; Seinsch, Tobias ; Nitsch, Verena ; Brandl, Christopher ; Wille, Matthias

Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2019, Vol.73(2), pp.177-192

ISSN: 0340-2444 ; E-ISSN: 2366-4681 ; DOI: 10.1007/s41449-019-00150-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objektorientierte Vorgehensmodelle im Vergleich

Noack, Jörg ; Schienmann, Bruno

Informatik-Spektrum, 1999, Vol.22(3), pp.166-180 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0170-6012 ; E-ISSN: 1432-122X ; DOI: 10.1007/s002870050135

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 44 của 44  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (4)
 2. 2004đến2008  (10)
 3. 2009đến2011  (5)
 4. 2012đến2015  (11)
 5. Sau 2015  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (43)
 2. German  (4)
 3. Chinese  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gorschek, Tony
 2. Zowghi, Didar
 3. Svetinovic, Davor
 4. Krcmar, Helmut
 5. Mylopoulos, John

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...