skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 50 của 50  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: Q - Science. xóa Chủ đề: Human-computer interaction xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context Aware Human-Robot and Human-Agent Interaction

Magnenat-Thalmann, Nadia ;Yuan, Junsong ;Thalmann, Daniel ;You, Bum-Jae;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Magnenat-Thalmann, Nadia (Editor) ; Yuan, Junsong (Editor) ; Thalmann, Daniel (Editor) ; You, Bum-Jae (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319199467 ; ISBN: 3319199463 ; E-ISBN: 9783319199474 ; E-ISBN: 3319199471 ; DOI: 10.1007/978-3-319-19947-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Multimodal End-2-End Approach to Accessible Computing

Biswas, Pradipta ;Duarte, Carlos ;Langdon, Patrick ;Almeida, Luis;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Pribeanu, Costin (Editor) ; Wesson, Janet (Editor) ; Calvary, Gaëlle (Editor) ; Cao, Xiang (Editor) ; Gonzalez Calleros, Juan (Editor) ; Biswas, Pradipta (Editor) ; Duarte, Carlos (Editor) ; Langdon, Patrick (Editor) ; Almeida, Luis (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9781447167075 ; ISBN: 1447167074 ; E-ISBN: 9781447167082 ; E-ISBN: 1447167082 ; DOI: 10.1007/978-1-4471-6708-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Modern Statistical Methods for HCI
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern Statistical Methods for HCI

Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Robertson, Judy (Editor) ; Kaptein, Maurits (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319266312 ; ISBN: 3319266314 ; E-ISBN: 9783319266336 ; E-ISBN: 3319266330 ; DOI: 10.1007/978-3-319-26633-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on Human-Computer Interaction Research with Older People

Sayago, Sergio;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Sayago, Sergio (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783030060756 ; ISBN: 3030060756 ; E-ISBN: 9783030060763 ; E-ISBN: 3030060764 ; DOI: 10.1007/978-3-030-06076-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Human Centered Software Product Lines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Centered Software Product Lines

Sottet, Jean-Sébastien ;García Frey, Alfonso ;Vanderdonckt, Jean;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Sottet, Jean-Sébastien (Editor) ; García Frey, Alfonso (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319609454 ; ISBN: 3319609459 ; E-ISBN: 9783319609478 ; E-ISBN: 3319609475 ; DOI: 10.1007/978-3-319-60947-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emotions and Personality in Personalized Services: Models, Evaluation and Applications

Tkalčič, Marko ;De Carolis, Berardina ;de Gemmis, Marco ;Odić, Ante ;Kosir, Andrej;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Tkalčič, Marko (Editor) ; De Carolis, Berardina (Editor) ; de Gemmis, Marco (Editor) ; Odić, Ante (Editor) ; Košir, Andrej (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319314112 ; ISBN: 3319314114 ; E-ISBN: 9783319314136 ; E-ISBN: 3319314130 ; DOI: 10.1007/978-3-319-31413-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
The Handbook of Formal Methods in Human-Computer Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Handbook of Formal Methods in Human-Computer Interaction

Weyers, Benjamin ;Bowen, Judy ;Dix, Alan ;Palanque, Philippe;; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Weyers, Benjamin (Editor) ; Bowen, Judy (Editor) ; Dix, Alan (Editor) ; Palanque, Philippe (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319518374 ; ISBN: 3319518372 ; E-ISBN: 9783319518381 ; E-ISBN: 3319518380 ; DOI: 10.1007/978-3-319-51838-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
HCI Redux: The Promise of Post-Cognitive Interaction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

HCI Redux: The Promise of Post-Cognitive Interaction

Turner, Phil; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319422336 ; ISBN: 3319422332 ; E-ISBN: 9783319422350 ; E-ISBN: 3319422359 ; DOI: 10.1007/978-3-319-42235-0

Toàn văn sẵn có

49
Perspectives on HCI Research with Teenagers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perspectives on HCI Research with Teenagers

Linda Little ; Daniel Fitton ; Beth T. Bell ; Nicola Toth;; Vanderdonckt, Jean (Editor) ; Little, Linda (Editor) ; Fitton, Daniel (Editor) ; Bell, Beth T (Editor) ; Toth, Nicola (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319334486 ; ISBN: 3319334484 ; E-ISBN: 9783319334509 ; E-ISBN: 3319334506 ; DOI: 10.1007/978-3-319-33450-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human-Experiential Design of Presence in Everyday Blended Reality: Living in the Here and Now

Waterworth, John ; Hoshi, Kei; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319303321 ; ISBN: 3319303325 ; E-ISBN: 9783319303345 ; E-ISBN: 3319303341 ; DOI: 10.1007/978-3-319-30334-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 50 của 50  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (4)
  2. 2006đến2008  (4)
  3. 2009đến2010  (7)
  4. 2011đến2014  (10)
  5. Sau 2014  (25)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...