skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 132.607  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bibliography

Death by Migration, pp.223-244

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.010

Toàn văn sẵn có

42
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

Death by Migration, pp.v-vi

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245

Toàn văn sẵn có

43
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Death by Migration, pp.159-161

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 0521371627 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.008

Toàn văn sẵn có

44
The Mortality Revolution and the Tropical World: Relocation Costs in the Early Nineteenth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mortality Revolution and the Tropical World: Relocation Costs in the Early Nineteenth Century

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.1-39

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.002

Toàn văn sẵn có

45
Relocation Costs in the Late Nineteenth Century
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relocation Costs in the Late Nineteenth Century

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.80-103

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.005

Toàn văn sẵn có

46
The Pursuit of Disease, 1870–1914
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Pursuit of Disease, 1870–1914

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.130-158

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.007

Toàn văn sẵn có

47
Conclusion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conclusion

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.159-161

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.008

Toàn văn sẵn có

48
Sanitation and Tropical Hygiene at Midcentury
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sanitation and Tropical Hygiene at Midcentury

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.40-61

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.003

Toàn văn sẵn có

49
Killing Diseases of the Tropical World
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Killing Diseases of the Tropical World

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.62-79

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.004

Toàn văn sẵn có

50
The Revolution in Hygiene and Tropical Medicine
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Revolution in Hygiene and Tropical Medicine

Death by Migration: Europe's Encounter with the Tropical World in the Nineteenth Century, pp.104-129

ISBN: 9780521371629 ; ISBN: 9780521389228 ; ISBN: 0521371627 ; ISBN: 0521389224 ; E-ISBN: 9780511665240 ; E-ISBN: 0511665245 ; DOI: 10.1017/CBO9780511665240.006

Toàn văn sẵn có

51
The YPT-Branch of the ras Superfamily of GTP-Binding Proteins in Yeast: Functional Importance of the Putative Effector Region
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The YPT-Branch of the ras Superfamily of GTP-Binding Proteins in Yeast: Functional Importance of the Putative Effector Region

Gallwitz, D ; Becker, J ; Benli, M ; Hengst, L ; Mosrin-Huaman, C ; Mundt, M ; Tan, J ; Vollmer, P ; Wichmann, H; Legoupil, Laëtitia (Editor)

ISBN: 9781468460209 ; ISBN: 146846020X

Toàn văn sẵn có

52
Reactivity of DNA and cis-Diamminedichloroplatinumul(II) in the Presence of Intercalating Agents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reactivity of DNA and cis-Diamminedichloroplatinumul(II) in the Presence of Intercalating Agents

Gaucheron, Frederic ; Lemaire, Marie-Agnes ; Malinge, Jean-Marc ; Schwartz, Annie ; Leng, Marc; Legoupil, Laëtitia (Editor)

ISBN: 9781489907400 ; ISBN: 1489907408

Toàn văn sẵn có

53
Änderungen der Sprechstimmlage im Stimmbelastungstest
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Änderungen der Sprechstimmlage im Stimmbelastungstest

Kitzing, Peter ; Akerlund, L.

Die Krankheit det Stimme - die Stimme der Krankheit, pp.100-114

Toàn văn sẵn có

54
Trepanations from the Stone Age to the Medieval Age in Scandinavian perspective
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trepanations from the Stone Age to the Medieval Age in Scandinavian perspective

Jennbert, Kristina ; Jennbert, Kristina ; Larsson, Lars ; Petré, Rolf ; Wyszomirska Werbart, Bozena

Regions and Reflecions. In honour of Märta Strömberg., pp.357-378

Toàn văn sẵn có

55
Anatomi och fysiologi: Larynx. Trakea. Röstfunktion - Undersökningsmetodet: Larynx. Röstfunktion
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anatomi och fysiologi: Larynx. Trakea. Röstfunktion - Undersökningsmetodet: Larynx. Röstfunktion

Kitzing, Peter ; Hallén, Olle ; Anniko, Matti

Öron,- näs- och halssjukdomar, pp.253-271

ISBN: 9120090145

Toàn văn sẵn có

56
Avgasfritt år 2000
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Avgasfritt år 2000

Petersson, Göran

Barn och trafik inför år 2000; TFB-Rapport 1991:38; Redaktör Pia Björklid, pp.73-93

ISBN: 9188370003

Toàn văn sẵn có

57
Select bibliography
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Select bibliography

The colonial disease, pp.296-328

ISBN: 9780521403504 ; ISBN: 0521403502 ; E-ISBN: 9780511583704 ; E-ISBN: 0511583702 ; DOI: 10.1017/CBO9780511583704.017

Toàn văn sẵn có

58
Notes
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Notes

The colonial disease, pp.248-295

ISBN: 9780521403504 ; ISBN: 0521403502 ; E-ISBN: 9780511583704 ; E-ISBN: 0511583702 ; DOI: 10.1017/CBO9780511583704.016

Toàn văn sẵn có

59
Contents
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contents

The colonial disease, pp.v-viii

ISBN: 9780521403504 ; ISBN: 0521403502 ; E-ISBN: 9780511583704 ; E-ISBN: 0511583702

Toàn văn sẵn có

60
Preface
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preface

The colonial disease, pp.xiii-xiv

ISBN: 9780521403504 ; ISBN: 0521403502 ; E-ISBN: 9780511583704 ; E-ISBN: 0511583702 ; DOI: 10.1017/CBO9780511583704.001

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 132.607  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (31)
 2. 1987đến1994  (43)
 3. 1995đến2001  (1.398)
 4. 2002đến2009  (76.439)
 5. Sau 2009  (54.668)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (103.737)
 2. German  (25.612)
 3. Italian  (2.745)
 4. French  (299)
 5. Swedish  (109)
 6. Spanish  (39)
 7. Serbo-Croatian  (26)
 8. Dutch  (12)
 9. Arabic  (7)
 10. Polish  (2)
 11. Slovak  (1)
 12. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...