skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 141  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2.v1 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transcriptional profiles of cytokine/chemokine factors of immune cell-homing to the parasitic lesions: a comprehensive one-year course study in the liver of E. multilocularis-infected mice.

Li, Liang ; Wang, Junhua ; Blagosklonov, Oleg ; Wen, Hao ; Lü, Guodong ; Lu, Xiaomei ; Gottstein, Bruno ; Lin, Renyong ; Zhang, Wenbao ; Vuitton, Dominique A ; Zhang, Chuangshan

DOI: 10.7892/boris.63079

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: of Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755_D2 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 2: Table S2. of MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D2.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D2

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: Table S1. of MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D3 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microarray expression profile analysis of mRNAs and long non-coding RNAs in pulmonary tuberculosis with different traditional Chinese medicine syndromes

Ting-Ting Jiang ; Li-Liang Wei ; Li-Ying Shi ; Zhong-Liang Chen ; Chong Wang ; Chang-Ming Liu ; Zhong-Jie Li ; Ji-Cheng Li

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3645755 ; Related DOI: 10.1186/s12906-016-1436-y

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Additional file 1: Table S1. of MicroRNA-224 sustains Wnt/β-catenin signaling and promotes aggressive phenotype of colorectal cancer

Tingting Li ; Qiuhua Lai ; Shuyang Wang ; Juanjuan Cai ; Zhiyuan Xiao ; Danling Deng ; Liuqing He ; Hongli Jiao ; Yaping Ye ; Li Liang ; Yanqing Ding ; Wenting Liao

DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D3.v1 ; Related DOI: 10.1186/s13046-016-0287-1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.3624554_D3

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of programmed cell death protein ligand-1 (PD-L1) by benzyl ether derivatives: analyses of conformational change, molecular recognition, and binding free energy

Xin Sun ; Li Liang ; Jinke Gu ; Wei Zhuo ; Xiao Yan ; Tao Xie ; Zhixiang Wu ; Xinyu Liu ; Xiaojun Gou ; Wei Liu ; Gang He ; Ya Gan ; Shan Chang ; Hubing Shi ; Jianping Hu

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531349.V1 ; Related DOI: 10.1080/07391102.2018.1563568 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531349

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.c.4350599

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM2 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531034.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531034

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of Space-Time-Controlled Multi-Stage Pulsed Magnetic Field Forming and Manufacturing Technology at the WHMFC*

Li, Liang ; Han, Xiaotao ; Cao, Quanliang ; Chen, Qi ; Lai, Zhipeng ; Zhou, Zhongyu ; Xiong, Qi ; Zhang, Xiao ; Li, Xin ; Fu, Jiekai ; Liu, Yuanhang; Technische Universität Dortmund; Technische Universität Dortmund; Huh, H.; Tekkaya, A. E.

DOI: 10.17877/DE290R-848

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM5 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531052 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.C.4350599 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM6 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531061 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM3 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531043.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531043

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM6 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531061.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531061

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inhibition of programmed cell death protein ligand-1 (PD-L1) by benzyl ether derivatives: analyses of conformational change, molecular recognition, and binding free energy

Xin Sun ; Li Liang ; Jinke Gu ; Wei Zhuo ; Xiao Yan ; Tao Xie ; Zhixiang Wu ; Xinyu Liu ; Xiaojun Gou ; Wei Liu ; Gang He ; Ya Gan ; Shan Chang ; Hubing Shi ; Jianping Hu

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531349 ; Related DOI: 10.1080/07391102.2018.1563568

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM4 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531049 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM8 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531070.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531070

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOESM7 of Identification of Cytauxzoon felis antigens via protein microarray and assessment of expression library immunization against cytauxzoonosis

Megan Schreeg ; Henry Marr ; Jaime Tarigo ; Meredith Sherrill ; Hilton Outi ; Elizabeth Scholl ; David Bird ; Adam Vigil ; Chris Hung ; Rie Nakajima ; Li Liang ; Angela Trieu ; Denise Doolan ; Jennifer Thomas ; Michael Levy ; Mason Reichard ; Philip Felgner ; Leah Cohn ; Adam Birkenheuer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7531067.V1 ; Related DOI: 10.1186/s12014-018-9218-9 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7531067

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 141  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (3)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (13)
 4. 2012đến2014  (40)
 5. Sau 2014  (79)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Liang
 2. Bu, Xue-Bing
 3. Diesburg, Michael
 4. Fisher, Wade Cameron
 5. Abbott, Braden Keim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...