skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 45 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hepatic transport of bilirubin in rats with streptozotocin-induced diabetes

Tuñon, M J ; Gonzalez, P ; Garcia-Pardo, L A ; Gonzalez, J

Journal of hepatology, July 1991, Vol.13(1), pp.71-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0168-8278 ; PMID: 1833441 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Cytokines and lipid peroxidation in alcoholics with chronic hepatitis C virus infection
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cytokines and lipid peroxidation in alcoholics with chronic hepatitis C virus infection

Castellano-Higuera, A. ; Gonzalez-Reimers, E. ; Aleman-Valls, M. R. ; Abreu-Gonzalez, P. ; Santolaria-Fernandez, F. ; Vega-Prieto, M. J. D. L. ; Gomez-Sirvent, J. L. ; Pelazas-Gonzalez, R.

Alcohol and Alcoholism, 01/23/2008, Vol.43(2), pp.137-142 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-0414 ; E-ISSN: 1464-3502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/alcalc/agm171

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphologic and biochemical changes caused by experimentally induced dicroceliosis in hamsters (Mesocricetus auratus)

Sánchez-Campos, S ; González, P ; Ferreras, C ; García-Iglesias, M J ; González-Gallego, J ; Tuñón, M J

Comparative medicine, April 2000, Vol.50(2), pp.147-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-0820 ; PMID: 10857005 Version:1

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of residues of the β-agonist clenbuterol in liver of medicated farm animals by gas chromatography–mass spectrometry using diphasic dialysis as an extraction procedure

González, P ; Fente, C.A ; Franco, C ; Vázquez, B ; Quinto, E ; Cepeda, A

Journal of Chromatography B: Biomedical Sciences and Applications, 1997, Vol.693(2), pp.321-326

ISSN: 0378-4347 ; DOI: 10.1016/S0378-4347(97)00070-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of experimental dicrocoeliosis on oxidative drug metabolism in hamster liver

Sánchez-Campos, S ; Tuñón, M.J ; González, P ; Campo, R ; Ferreras, M.C ; Manga, Y ; González-Gallego, J

Comparative Biochemistry and Physiology. Part C: Comparative Pharmacology and Toxicology, 1996, Vol.115(1), pp.55-60

ISSN: 0742-8413 ; DOI: 10.1016/S0742-8413(96)00114-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 45 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (43)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (9)
 2. 1994đến1998  (8)
 3. 1999đến2003  (5)
 4. 2004đến2008  (7)
 5. Sau 2008  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (44)
 2. Portuguese  (3)
 3. Spanish  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gonzalez, P.
 2. González, P.
 3. Tunon, Mj
 4. Gonzalez-Gallego, J
 5. Baudrimont, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...