skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 56 của 56  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: Analysis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học : các ví dụ và các bài toán. Tập 2

Liaskô Y. Y.; Bôiatruc A. C; Gai IA. C; Lê Đình Thịnh

H. : ĐH và THCN , 1978 - (515 LIA(2) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

42
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán giải tích. Tập 2

H. : ĐH và THCN , 19?? - (515 TOA(2) 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

43
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích 1

Nguyễn Thị Dung; Đỗ Phi Nga; Vũ Gia Tê

H. : TT & TT , 2010 - (515 GIA(1) 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

44
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng

Hoàng Gia Khánh

H. , 1990 - H. : ĐHTHHN, 1990 - (515 HO-K 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

45
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích. Tập 3, tích phân phụ thuộc tham số - tích phân bội tích phân đường và tích phân mặt

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2009 - H. : ĐHQGHN, 2007 - H. : ĐHQGHN , 2011 - H. : ĐHQGHN, 2012 - (515 TR-L(3) 2009) - (515 TR-L(3) 2007) - (515 TR-L(3) 2011) - (515 TR-L(3) 2012)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
46
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích số

Phạm Kỳ Anh

H. : ĐHQGHN, 2002 - H.: ĐHQG, 2000 - (515 PH-A 2002) - (515 PH-A 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 5 phiên bản
47
Calculus : Early transcendental functions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Calculus : Early transcendental functions

Smith Robert T.; Minton Roland B.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2007. - (515 SMI 2007) - ISBN9780072869538;ISBN0072869534

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

48
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích II : dùng cho SV năm thứ 2 ngành toán

Phạm Ngọc Thao

H. : [Knxb], 1976 - (515 PH-T(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích : dùng cho học sinh ngành toán năm thứ 2

Phan Văn Hạp

H. : ĐHTHHN, 1968 - (515 PH-H 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

50
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích. Tập 1, Phép tính vi phân và tích phân của hàm một biến và nhiều biến

Trần Đức Long; Hoàng Quốc Toàn; Nguyễn Đình Sang

H. : ĐHQGHN, 2000 - (515 TR-L(1) 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

51
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải thích II+III : phép tính vi phân và tích phân của hàm nhiều biến. Dùng cho sinh viên kỹ thuật (cao đẳng, đại học, sau đại học)

Trần Bình

H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000 - (515 TR-B 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

52
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giải tích toán học. Tập 2

Nhiêmưtski V.; Hoàng Gia Khánh Người dịch; Nguyễn Khắc Phúc Người dịch; Slutskaia M; Trecaxop H

H. : Giáo dục, 1963 - (515 NHI(2) 1963) - (515 GIA(2) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

53
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài giảng giải tích. Tập 1

Nguyễn Duy Tiến

H.: ĐHQG, 2001 - H. : ĐHQG , 2001 - (515 NG-T(1) 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
54
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình giản yếu giải tích toán học. Tập 3

Khin-Chin A.I-A.; Phan Đức Chính Người dịch; Đoàn Quỳnh Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (515 KHI(3) 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

55
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH và THCN, 1975 - (515 NG-H(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

56
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH & THCN, 1976 - H. : ĐH và THCN, 1976 - (515 NG-H(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 41 - 56 của 56  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (18)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nguyễn Đình Sang
  2. Trần Đức Long
  3. Hoàng Quốc Toàn
  4. Nguyễn Văn Khuê
  5. Phạm Ngọc Thao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...