skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 48 của 48  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating Multitouch Semiotics to Empower Prekindergarten Instruction with Interactive Surfaces

Nacher, Vicente ; Jaen, Javier ; Catala, Alejandro

Interacting with Computers, 2017, Vol. 29(2), pp.97-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iww007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Local Community Attachment, Engagement and Social Support Networks Mediated by Mobile Technology

Han, Kyungsik ; Shih, Patrick C ; Beth Rosson, Mary ; Carroll, John M

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(3), pp.220-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu040

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing Intuitive Interactions: Exploring Performance and Reflection Measures

Still, Jeremiah D ; Still, Mary L ; Grgic, Joseph

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(3), pp.271-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu046

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disruption as a Research Method for Studying Technology Use in Homes

Poole, Erika S ; Comber, Rob ; Hoonhout, Jettie

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(1), pp.13-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwu035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Whole-Body Interaction and Design for Museums

Price, S ; Sakr, M ; Jewitt, C

Interacting with Computers , 28 (5) pp. 569-583. (2016)

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An experimental study on the role of software synthesized 3D sound in augmented reality environments

Zhou, Zhiying ; Cheok, Adrian David ; Yang, Xubo ; Qiu, Yan

Interacting with Computers, 2004, Vol.16(5), pp.989-1016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2004.06.014

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to replace an old email system with a new

Bälter, O

Interacting with Computers, 2000, Vol.12(6), pp.601-614 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/S0953-5438(00)00020-5

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implicit measures of lostness and success in web navigation

Gwizdka, Jacek ; Spence, Ian

Interacting with Computers, 2007, Vol.19(3), pp.357-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; DOI: 10.1016/j.intcom.2007.01.001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 48 của 48  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (1)
 2. 2004đến2006  (1)
 3. 2007đến2012  (1)
 4. 2013đến2014  (9)
 5. Sau 2014  (36)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nacher, Vicente
 2. Wulf, Volker
 3. Jaen, Javier
 4. Mcdonald, Sharon
 5. Qiu, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...