skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 1.092  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Essentials of international relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of international relations

Mingst Karen A.

New York : W.W. Norton & Co., c2008. - (327 MIN 2008) - ISBN9780393928976 (pbk.);ISBN0393928977 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
42
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Nga - Trung từ năm 2001 đến năm 2013 : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 01 06

Trần Văn Lợi; Hà Mỹ Hương người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2014 - (327.47051 TR-L 2014)

Truy cập trực tuyến

43
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Performance of Mutual Funds in Five ASEAN Countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, and Thailand

H. : [Knxb], 2004 - (327.59 DEV 2004)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

44
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mêhicô - Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX: Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02

Phạm Quốc Việt; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.720597 PH-V 2014)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

45
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014): Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Nguyễn Thị Kim Mai; Trần Thị Phương Hoa người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV , 2015 - (327.59704371 NG-M 2015)

Truy cập trực tuyến

46
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 02 06

Doãn Thành Kiên; Nguyễn Thành Văn người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH&NV, 2014 - (327.596051 DO-K 2014)

Truy cập trực tuyến

47
World politics : interests, interactions, institutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

World politics : interests, interactions, institutions

Frieden Jeffry A.; Lake David A.; Schultz Kenneth A

New York : W.W. Norton & Co., c2013. - (327 FRI 2013) - ISBN9780393912388 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

48
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Trung Quốc - Indonesia và tác động đến khu vực Đông Nam Á (2005-2015) : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 02

PhùngThị Kim Ngân; Nguyễn Mạnh Cường

H. : ĐHKHXH & NV , 2016 - (327.598051 PH-N 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Trung trong nửa đầu thế kỷ XXI: Mối quan hệ nước lớn kiểu mới ?

Nguyễn Vũ Tùng; Đặng Cẩm Tú

H. : CTQG , 2017 - (327.73051 NG-T 2017)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

50
Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo

Vũ Văn Hiền

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2017 - (327.597 GIU 2017) - ISBN9786045734537

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

51
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế (1991-2016): Luận án TS. Khoa học chính trị: 623102

Nghiêm Tuấn Hùng; Phạm Minh Sơn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (325.2 NG-H 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

52
Thuật ngữ Quan hệ quốc tế
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thuật ngữ Quan hệ quốc tế

Đào Minh Hồng; Lê Hồng Hiệp

Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2018 - (327.03 THU 2018) - ISBN9786045741825

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

53
QUAN HỆ VIỆT NAM-CAMPUCHIA 1991-2012
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUAN HỆ VIỆT NAM-CAMPUCHIA 1991-2012

Anh, Nguyễn Hải

92 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4174

Truy cập trực tuyến

54
CẢI CÁCH Ở MYANMAR VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA MYANMAR
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

CẢI CÁCH Ở MYANMAR VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI QUAN HỆ QUỐC TẾ CỦA MYANMAR

Trang, Lê Văn Quỳnh

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4173

Truy cập trực tuyến

55
Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác

Lê, Linh Lan

Lê, L. L. (2005). Quan hệ Việt - Mỹ mười năm sau bình thường hóa từ đối đầu đến đối tác. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV, T. 21, Số 2, tr. 27-35; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/5583

Truy cập trực tuyến

56
Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Campuchia - Trung Quốc những năm đầu thế kỷ XXI

Doãn, Thành Kiên

115 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/VNU_123/4010

Truy cập trực tuyến

57
Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014)

Nguyễn, Thị Kim Mai; Trần, Thị Phương Hoa

Nguyễn, T. K. M. (2015). Quan hệ Việt Nam - Czech ( 1993-2014). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10265

Truy cập trực tuyến

58
Quan hệ Việt Nam - UNESCO từ năm 2000 đến nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Việt Nam - UNESCO từ năm 2000 đến nay

Lê, Hoàng; Bùi, Hồng Hạnh

Lê, H. (2015). Quan hệ Việt Nam - UNESCO từ năm 2000 đến nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11149

Truy cập trực tuyến

59
Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay

Vũ, Hải Nam

114 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15823

Truy cập trực tuyến

60
Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những chuyển biến trong quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines từ năm 1992 tới nay

Vũ, Hải Nam

114 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14707

Truy cập trực tuyến

Kết quả 41 - 60 của 1.092  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (235)
 2. Trong mục lục thư viện (618)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1967  (18)
 2. 1967đến1979  (33)
 3. 1980đến1992  (40)
 4. 1993đến2005  (156)
 5. Sau 2005  (850)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (714)
 2. Sách  (355)
 3. Bài báo  (17)
 4. Tạp chí  (6)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (588)
 2. English  (232)
 3. Undetermined  (114)
 4. French  (5)
 5. Chinese  (3)
 6. Russian  (1)
 7. Japanese  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...