skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 43 của 43  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Nhan đề tạp chí: Adoption & Fostering xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Disabled foster children and contacts with their birth families

Baker, Claire

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(2), pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than just a letter: Service user perspectives on one local authority's adoption postbox service

Wrighton, Peter

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(2), pp.6-17 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dispelling misconceptions about looked after children

Bullock, Roger

Adoption & Fostering Journal, 2006, Vol.30(4), pp.26-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-5759

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 43 của 43  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (9)
 2. 2008đến2009  (14)
 3. 2010đến2011  (7)
 4. 2012đến2014  (11)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (42)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kirton, Derek
 2. Browne, Kevin
 3. Bullock, Roger
 4. Chou, Shihning
 5. Thoburn, June

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...