skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 925  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
An introduction to the geography of tourism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the geography of tourism

Nelson, Velvet

E-ISBN 1442210710 ; E-ISBN 1442210729 ; E-ISBN 9781442210714 ; E-ISBN 9781442210721

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Analysis and interpretation of ethnographic data a mixed methods approach, second edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and interpretation of ethnographic data a mixed methods approach, second edition

Lecompte, Margaret D

E-ISBN 9780759122079

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Animism Respecting the Living World.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Animism Respecting the Living World.

Graham Harvey

E-ISBN 0231137001 ; E-ISBN 023113701X ; E-ISBN 9780231137010 ; E-ISBN 9780231137003

Toàn văn không sẵn có

44
Anniversaries and holidays, fifth edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anniversaries and holidays, fifth edition

Trawicky, Bernard

E-ISBN 0838906958 ; E-ISBN 9780838910047

Toàn văn không sẵn có

45
Anthropologists in a wider world essays on field research (Methodology and history in anthropology: 7)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropologists in a wider world essays on field research (Methodology and history in anthropology: 7)

Paul Dresch

E-ISBN 1571817999 ; E-ISBN 1571818006 ; E-ISBN 9781571817990 ; E-ISBN 9781571818003

Toàn văn sẵn có

46
Anthropologists in arms the ethics of military anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropologists in arms the ethics of military anthropology

Lucas, George R

E-ISBN 0759119198 ; E-ISBN 9780759112124 ; E-ISBN 9780759112131 ; E-ISBN 9780759119192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Anthropologists in the Field Cases in Participant Observation.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropologists in the Field Cases in Participant Observation.

Lynne Hume

E-ISBN 023113004X ; E-ISBN 0231130058 ; E-ISBN 9780231130059 ; E-ISBN 9780231130042

Toàn văn không sẵn có

48
Anthropology and antihumanism in Imperial Germany
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and antihumanism in Imperial Germany

Andrew Zimmerman

E-ISBN 0226983412 ; E-ISBN 0226983420 ; E-ISBN 9780226983417 ; E-ISBN 9780226983424 ; E-ISBN 9780226983462

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Anthropology and contemporary human problems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and contemporary human problems

Bodley, John H

E-ISBN 9780759121577 ; E-ISBN 9780759121584

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Anthropology and global counterinsurgency.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and global counterinsurgency.

Kelly, John;

E-ISBN 0226429938 ; E-ISBN 0226429946 ; E-ISBN 9780226429939 ; E-ISBN 9780226429946

Toàn văn không sẵn có

51
Anthropology and political science a convergent approach
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and political science a convergent approach

Aronoff, Myron Joel

E-ISBN 9780857457257 ; E-ISBN 9780857457264

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Anthropology and sexual morality a theoretical investigation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology and sexual morality a theoretical investigation

Carles Salazar

E-ISBN 1845450914 ; E-ISBN 1845450922 ; E-ISBN 9781785334849 ; E-ISBN 9781845450915 ; E-ISBN 9781845450922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
53
Anthropology in the city methodology and theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology in the city methodology and theory

Italo Pardo

E-ISBN 9781409408338 ; E-ISBN 9781409408345

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Anthropology now and next essays in honor of Ulf Hannerz.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anthropology now and next essays in honor of Ulf Hannerz.

E-ISBN 9781782384496 ; E-ISBN 9781782384502

Toàn văn sẵn có

55
Anti-racism in European football fair play for all.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-racism in European football fair play for all.

Kassimeris, Christos

E-ISBN 9780739126110 ; E-ISBN 9780739126127

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Anyone the cosmopolitan subject of anthropology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anyone the cosmopolitan subject of anthropology

Rapport, Nigel

E-ISBN 9780857455192 ; E-ISBN 9780857455239 ; E-ISBN 9781782385264

Toàn văn sẵn có

57
Apocalyptic chic visions of the Apocalypse and post-Apocalypse in literature and visual arts.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apocalyptic chic visions of the Apocalypse and post-Apocalypse in literature and visual arts.

E-ISBN 9781683930501 ; E-ISBN 9781683930518

Toàn văn không sẵn có

58
Appetites and aspirations in Vietnam food and drink in the long nineteenth century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Appetites and aspirations in Vietnam food and drink in the long nineteenth century

Peters, Erica J

E-ISBN 9780759120754

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Applications of anthropology professional anthropology in the twenty-first century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applications of anthropology professional anthropology in the twenty-first century

Sarah Pink

E-ISBN 1845450272 ; E-ISBN 1845450639 ; E-ISBN 9780857456885 ; E-ISBN 9781845450274 ; E-ISBN 9781845450632

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Archipelago tourism policies and practices.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Archipelago tourism policies and practices.

Godfrey Baldacchino;

E-ISBN 147242431X ; E-ISBN 9781472424303

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 925  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (245)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1985  (9)
 2. 1985đến1994  (8)
 3. 1995đến2002  (84)
 4. 2003đến2011  (413)
 5. Sau 2011  (408)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (53)
 2. French  (5)
 3. Dutch  (3)
 4. Russian  (1)
 5. Italian  (1)
 6. Multiple languages  (1)
 7. jap  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schensul, Jean J
 2. Lecompte, Margaret D.
 3. Harris, Marvin
 4. Spellman, Frank R
 5. Fluehr-Lobban, Carolyn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...