skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 463  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Cơ sở dữ liệu: UNT Digital Library xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Carry a Large Sign and American Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

42
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Hold Signs and American Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

43
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Hold American Flags and Signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

44
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Man gives American flags to immigration protesters] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester with anti-immigration sign, "Let's use Mexico's immigration law"] ; Immigration March, Farmers Branch, Texas, 2006-08-26

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

46
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters March Past Cathedral Santuario De Guadalupe in Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

47
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters With American Flags and Signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

48
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Large Crowd Gathers in Downtown Dallas for Immigration Protest] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

49
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Marching With Signs and American Flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

50
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Hector Flores and Domingo Garcia at the Immigration March] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

51
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Crowd of Immigration Protesters, April 9, 2006] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

52
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters gather at Dallas City Hall after an immigration march] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters at the April Mega March] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

54
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters March as Dallas Police Maintain Crowd Control] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

55
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Immigration Protesters Marching in Downtown Dallas] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

56
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[American flag on sombrero] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

57
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[American flags] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn không sẵn có

58
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protesters march under a banner] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-03-26] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Various flags and signs] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Protester smiles] ; [Immigration, Dallas, Texas, 2006-04-09] ; Immigration in Dallas, Texas

Castillo, José L.

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 463  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (146)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...