skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 8.784.611  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Jan 7, 2014, Vol.63(1), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, Jan 28, 2014, Vol.63(3), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

World Coin News, July, 2014, p.4(1)

ISSN: 0145-9090

Toàn văn không sẵn có

44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, April 15, 2014, Vol.63(12), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, April 29, 2014, Vol.63(13), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 3, 2014, Vol.63(17), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 10, 2014, Vol.63(18), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Numismatic News, June 17, 2014, Vol.63(19), p.4(1)

ISSN: 0029-604X

Toàn văn không sẵn có

49
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

van Der Voet, Gijsbert B

Series ISSN: 0378-6080 ; Series E-ISSN: 0378-6080 ; ISBN: 9780444535504 ; ISBN: 0444535500 ; DOI: 10.1016/S0378-6080(10)32022-8

Toàn văn không sẵn có

50
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Understanding Environmental Pollution

ISBN: 9780521518666 ; ISBN: 9780521736695 ; ISBN: 0521518660 ; ISBN: 0521736692

Toàn văn không sẵn có

51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Otter, Charlotte

Music Week, Sep 30, 2011, p.36

ISSN: 02651548 ; E-ISSN: 20522371

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

China Economic Review, July, 1999, Vol.9(7), p.6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1043-951X

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Chemical Market Reporter, June 22, 1998, Vol.253(25), p.30

ISSN: 1092-0110

Toàn văn không sẵn có

54
Metals
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Julie McDowell

ISBN10: 0791095355 ; ISBN13: 9780791095355 ; E-ISBN10: 1438102364 ; E-ISBN13: 9781438102368

Toàn văn không sẵn có

55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Burrows, Desmond D

Clinics in Dermatology, 1997, Vol.15(4), pp.505-509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-081X ; E-ISSN: 1879-1131 ; DOI: 10.1016/S0738-081X(97)00054-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

metals

Anonymous

FDM, May 2006, pp.237-238

ISSN: 10986812

Toàn văn không sẵn có

57
METALS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

METALS

Chemical & Engineering News, 10/02/2006, Vol.84(40), p.39

ISSN: 0009-2347 ; E-ISSN: 2157-4936 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cen-v084n040.p039

Toàn văn không sẵn có

58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Walsh, Glyn

The Optician, Sep 24, 2004, Vol.228(5970), p.51

ISSN: 00303968

Toàn văn không sẵn có

59
Metals
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Müller-Kirsten, Harald J W

Electrodynamics: An Introduction Including Quantum Effects, 2004, pp.267-276

ISBN: 9789812562159 ; DOI: 10.1142/9789812562159_0012

Toàn văn không sẵn có

60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals

Anonymous

FDM, May 2003, Vol.75(7), p.239

ISSN: 10986812

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 8.784.611  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.987.585)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.694.667)
 3. Trong mục lục thư viện (58)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (235.857)
 2. 1957đến1972  (309.485)
 3. 1973đến1988  (892.796)
 4. 1989đến2005  (1.745.191)
 5. Sau 2005  (5.554.519)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7.900.954)
 2. Chinese  (342.804)
 3. French  (310.744)
 4. German  (296.348)
 5. Japanese  (121.634)
 6. Korean  (80.541)
 7. Russian  (71.682)
 8. Spanish  (41.581)
 9. Portuguese  (25.334)
 10. Italian  (12.975)
 11. Norwegian  (11.771)
 12. Finnish  (9.424)
 13. Dutch  (7.931)
 14. Polish  (6.378)
 15. Danish  (5.227)
 16. Romanian  (4.234)
 17. Ukrainian  (4.194)
 18. Czech  (3.437)
 19. Undetermined  (2.540)
 20. Turkish  (1.552)
 21. Hungarian  (1.269)
 22. Persian  (578)
 23. Arabic  (436)
 24. Serbian  (392)
 25. Greek  (354)
 26. Slovak  (316)
 27. Hebrew  (309)
 28. Thai  (210)
 29. Lithuanian  (171)
 30. Croatian  (115)
 31. Icelandic  (75)
 32. Slovenian  (58)
 33. Vietnamese  (24)
 34. Serbo-Croatian  (16)
 35. Hindi  (10)
 36. Malay  (5)
 37. Macedonian  (2)
 38. Georgian  (2)
 39. Welsh  (1)
 40. Tibetan  (1)
 41. Burmese  (1)
 42. Armenian  (1)
 43. Albanian  (1)
 44. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (6.017)
 2. Q - Science.  (5.827)
 3. H - Social sciences.  (4.551)
 4. R - Medicine.  (1.688)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Zhang, Y.
 3. Liu, Y.
 4. Liu, Yang
 5. Wang, Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...