skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 348  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Trade & Industry xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personalisation and Web Communities

Case, S ; Thint, M ; Ohtani, T ; Hare, S

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.91-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022412512752

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

There's Nowt So Queer As Folk!

Attwater, D ; Mcgrail, L ; Sargent, N

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.93 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligence and mobility for BT's next generation networks

Wardlaw, M

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.28-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0105-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.185-197 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0074-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Knowledge Garden

Crossley, M ; Davies, N ; Mcgrath, A ; Rejman-Greene, M

BT Technology Journal, Jan 1999, Vol.17(1), pp.76-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new service infrastructure architecture

Crane, P

BT Technology Journal, Jan 2005, Vol.23(1), pp.15-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0104-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-level capacity performance insights into wireless mesh networking

Chieng, D ; Hodgkinson, T ; Ting, A ; Rahim, R ; Kawade, S

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.76-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0030-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of Satellite Access Networks

Fitch, M ; Fidler, A

BT Technology Journal, Jul 2000, Vol.18(3), p.94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of Customer Contact

Millard, N ; Coe, T ; Gardner, M ; Gower, A ; Hole, L ; Crowle, S

BT Technology Journal, Jan 2000, Vol.18(1), p.51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SIP and Conversational Internet Applications

Wisely, D

BT Technology Journal, Apr 2001, Vol.19(2), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Service blending for converged IMS services -- a BT Alcatel-Lucent collaboration

Abhayawardhana, V ; Kocan, K ; Matthews, J

BT Technology Journal, Apr 2007, Vol.25(2), pp.211-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0046-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Commonsense on the Go

Lieberman, H ; Faaborg, A ; Espinosa, J ; Stocky, T

BT Technology Journal, Oct 2004, Vol.22(4), pp.241-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

3G Service Control

Cookson, M ; Smith, D

BT Technology Journal, Jan 2001, Vol.19(1), p.67 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Parlay network API specification

Yates, M ; Boyd, I

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.205-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0076-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multimedia Stream Binding for a Pan-European Services Platform

Loosemore, P ; Sellin, E ; Rana, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.103-114 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Web Services in Communications Services

Darling, J ; Tye, R

BT Technology Journal, 2004, Vol.22(1), pp.72-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1023/B:BTTJ.0000015497.81586.ab

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

People and Technology

Seton, J ; Hollier, M ; Stentiford, F

BT Technology Journal, Jan 1999, Vol.17(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Computing, Tomorrow's Panacea -- an Introduction to Current Technology

Condie, S

BT Technology Journal, Apr 1999, Vol.17(2), pp.13-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent BT Patents

BT Technology Journal, Apr 2004, Vol.22(2), pp.124-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating device independence and user profiles on the Web

Glover, T ; Davies, J

BT Technology Journal, Jul 2005, Vol.23(3), p.239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-005-0045-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 348  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (346)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (36)
 2. 2000đến2003  (86)
 3. 2004đến2007  (139)
 4. 2008đến2012  (26)
 5. Sau 2012  (61)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Azvine, B
 2. Mckee, P
 3. Cui, Z
 4. Fisher, M
 5. He, L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...