skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 557  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Australian Journal of International Affairs xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
North Korea's diplomacy to engage the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

North Korea's diplomacy to engage the United States

Han, Jongwoo

Australian Journal of International Affairs, 03/2009, Vol.63(1), pp.105-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710802642209

Toàn văn không sẵn có

42
Australian energy diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian energy diplomacy

Downie, Christian

Australian Journal of International Affairs, 03/04/2019, Vol.73(2), pp.119-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2018.1534941

Toàn văn không sẵn có

43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s use of international education as public diplomacy in China: foreign policy or domestic agenda?

Mcconachie, Bradley

Australian Journal of International Affairs, 04 March 2019, Vol.73(2), p.198-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2019.1568388

Toàn văn không sẵn có

44
Force and diplomacy in the contemporary world
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Force and diplomacy in the contemporary world

Grant, Bruce

Australian Journal of International Affairs, 03/2005, Vol.59(1), pp.13-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1035771042000332002

Toàn văn không sẵn có

45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided: The pacific basin economic council and regional diplomacy

Woods, Lawrencet.

Australian Journal of International Affairs, 01 November 1991, Vol.45(2), p.264-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719108445067

Toàn văn không sẵn có

46
Global environmental diplomacy: Australia's stances on global warming
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global environmental diplomacy: Australia's stances on global warming

Papadakis, Elim

Australian Journal of International Affairs, 07/2002, Vol.56(2), pp.265-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710220147460

Toàn văn không sẵn có

47
Mapping US Public Diplomacy in the 21st Century
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping US Public Diplomacy in the 21st Century

Smyth, Rosaleen

Australian Journal of International Affairs, 11/2001, Vol.55(3), pp.421-444 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710120095252

Toàn văn không sẵn có

48
Current and emerging challenges to the practice of Australian diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Current and emerging challenges to the practice of Australian diplomacy

Miller, Geoff

Australian Journal of International Affairs, 07/2002, Vol.56(2), pp.197-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710220147415

Toàn văn không sẵn có

49
Pathways of modern diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pathways of modern diplomacy

Woolcott, Richard

Australian Journal of International Affairs, 04/1997, Vol.51(1), pp.103-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357719708445202

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Diplomacy Opposing Japanese Antarctic Whaling 1945-1951: The Role of Legal Argument

Scott, Shirley

Australian Journal of International Affairs, 01 July 1999, Vol.53(2), p.179-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/00049919993953

Toàn văn sẵn có

51
Diversifying Australia’s Indo-Pacific infrastructure diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversifying Australia’s Indo-Pacific infrastructure diplomacy

Wilson, Jeffrey

Australian Journal of International Affairs, 03/04/2019, Vol.73(2), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2019.1583169

Toàn văn không sẵn có

52
Challenges for global environmental diplomacy in Australia and the European Union
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenges for global environmental diplomacy in Australia and the European Union

Grant, Richard ; Papadakis, Elim

Australian Journal of International Affairs, 06/2004, Vol.58(2), pp.279-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357710420002200123

Toàn văn không sẵn có

53
Co-chairing Asia-Pacific defence diplomacy: the case ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-chairing Asia-Pacific defence diplomacy: the case ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus

Pitakdumrongkit, Kaewkamol ; Klaisringoen, Nantasit

Australian Journal of International Affairs, 01/15/2019, pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2019.1568387

Toàn văn không sẵn có

54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided the Pacific Basin Economic Council and regional diplomacy

Woods, Lawrence T

Australian journal of international affairs : journal of the Australian Institute of International Affairs, 1991, Vol.45(2), pp.264-279

ISSN: 0004-9913

Toàn văn không sẵn có

55
Australia’s use of international education as public diplomacy in China: foreign policy or domestic agenda?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia’s use of international education as public diplomacy in China: foreign policy or domestic agenda?

Mcconachie, Bradley

Australian Journal of International Affairs, 03/04/2019, Vol.73(2), pp.198-211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2019.1568388

Toàn văn không sẵn có

56
A house divided: The pacific basin economic council and regional diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A house divided: The pacific basin economic council and regional diplomacy

Woods, Lawrence T.

Australian Journal of International Affairs, 11/1991, Vol.45(2), pp.264-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357719108445067

Toàn văn không sẵn có

57
Australian Diplomacy Opposing Japanese Antarctic Whaling 1945-1951: The Role of Legal Argument
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian Diplomacy Opposing Japanese Antarctic Whaling 1945-1951: The Role of Legal Argument

Scott, Shirley

Australian Journal of International Affairs, 07/1999, Vol.53(2), pp.179-192 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00049919993953

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy and Statecraft: Cases and Readings

Muratore, Kara

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2012, Vol.66(1), p.101-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2012.642713

Toàn văn không sẵn có

59
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relational, Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: The Connective Mindshift

Huijgh, Ellen

Australian Journal of International Affairs, 27 May 2014, Vol.68(3), p.375-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.905171

Toàn văn không sẵn có

60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does size matter? Foreign aid in Taiwan's diplomatic strategy, 2000–8

Tubilewicz, Czeslaw ; Guilloux, Alain

Australian Journal of International Affairs, 01 June 2011, Vol.65(3), p.322-339 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.563777

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 557  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (46)
 2. 1994đến1999  (87)
 3. 2000đến2005  (145)
 4. 2006đến2012  (145)
 5. Sau 2012  (134)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (462)
 2. Bình xét khoa học  (66)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (542)
 2. Chinese  (71)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...