skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 357  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-5

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.59469.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.59469

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-5

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.59469

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-6

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61795

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arabidopsis Gene Family Profiler (aGFP) – user-oriented transcriptomic database with easy-to-use graphic interface-6

Nikoleta Dupl'áková ; David Reňák ; Patrik Hovanec ; Barbora Honysová ; David Twell ; David Honys

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.61795.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.61795

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas – a data warehouse for integrative bioinformatics-0

Sohrab P Shah ; Yong Huang ; Tao Xu ; Macaire MS Yuen ; John Ling ; BF Francis Ouellette

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.13785

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas – a data warehouse for integrative bioinformatics-0

Sohrab P Shah ; Yong Huang ; Tao Xu ; Macaire MS Yuen ; John Ling ; BF Francis Ouellette

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.13785.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.13785

Toàn văn sẵn có

47
Augmented and tangible user interface for co-designing in classroom
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented and tangible user interface for co-designing in classroom

Humbert, Pierre ; Roussel, Benoit

Toàn văn sẵn có

48
Beneficial effects of spatial sharing of visual attention on player's performance in a video game
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beneficial effects of spatial sharing of visual attention on player's performance in a video game

Caroux, Loïc ; Vibert, Nicolas ; Le Bigot, Ludovic

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.16857

Toàn văn sẵn có

51
Boosting QAKiS with multimedia answer visualization
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boosting QAKiS with multimedia answer visualization

Cabrio, Elena ; Sachidananda, Vivek ; Troncy, Raphael

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Journal-Cursor Movement – A Valuable Indicator In Intelligent System Design-Figure 5. Emotional Flow After 3 Hours Of Graphical Editing

Ciprian-Maniu Dragoe ; Versavia-Maria Ancusa

DOI: 10.5281/zenodo.1188228 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1188227

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brain Journal-Cursor Movement – A Valuable Indicator In Intelligent System Design-Figure 5. Emotional Flow After 3 Hours Of Graphical Editing

Ciprian-Maniu Dragoe ; Versavia-Maria Ancusa

DOI: 10.5281/zenodo.1188227 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1188228

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

CBrothersSlider

Davide Rambaldi ; Alessandro Guffanti ; Paolo Morandi ; Giuseppe Cassata

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.15707

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

CBrothersSlider

Davide Rambaldi ; Alessandro Guffanti ; Paolo Morandi ; Giuseppe Cassata

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.15707.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.15707

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickable plant user interface

Michael D. Gonzales ; Eric Archuleta ; Andrew Farmer ; Kamal Gajendran ; David Grant ; Randy Shoemaker ; William D. Beavis ; Mark E. Waugh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3049

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clickable plant user interface

Michael D. Gonzales ; Eric Archuleta ; Andrew Farmer ; Kamal Gajendran ; David Grant ; Randy Shoemaker ; William D. Beavis ; Mark E. Waugh

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3049.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3049

Toàn văn sẵn có

58
Collaborative Tools for Virtual Organizations
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collaborative Tools for Virtual Organizations

Jouvenot, F

Toàn văn không sẵn có

59
Content Unification: A Trend Reshaping the iTV Ecosystem
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Content Unification: A Trend Reshaping the iTV Ecosystem

Abreu, Jorge ; Almeida, Pedro ; Fernandes, Sílvia ; Velhinho, Ana ; Rodrigues, Ana

DOI: 10.1007/978-3-319-99426-0_33

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

CoryneCenter – An online resource for the integrated analysis of corynebacterial genome and transcriptome data-0

Heiko Neuweger ; Jan Baumbach ; Stefan Albaum ; Thomas Bekel ; Michael Dondrup ; Andrea T Hüser ; Jörn Kalinowski ; Sebastian Oehm ; Alfred Pühler ; Sven Rahmann ; Jochen Weile ; Alexander Goesmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.69379.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.69379

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 357  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (237)
 4. 2013đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (72)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (66)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthew I Kim
 2. Kevin B Johnson
 3. David Honys
 4. Patrik Hovanec
 5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...