skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 353  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Example of user interface, one drug class

Peter Wanger ; Lene Martin

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2328

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface (GUI) of GAPscreener

Wei Yu ; Melinda Clyne ; Siobhan M Dolan ; Ajay Yesupriya ; Anja Wulf ; Tiebin Liu ; Muin J Khoury ; Marta Gwinn

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.25807.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.25807

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The system user-interface design

Yi Lu ; Adrian E Platts ; G Charles Ostermeier ; Stephen A Krawetz

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.8189.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.8189

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screen shots of the CSHLmpd user interface

Zhenyu Xuan ; Fang Zhao ; Jinhua Wang ; Gengxin Chen ; Michael Q Zhang

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5938

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The system user-interface design

Yi Lu ; Adrian E Platts ; G Charles Ostermeier ; Stephen A Krawetz

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.8189

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of the GenePath user interface

Peter Juvan ; Janez Demsar ; Gad Shaulsky ; Blaz Zupan

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5011.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5011

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.2827

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A) The graphical user interface of wiff2dta in directory-mode

Andreas M Boehm ; Robert P Galvin ; Albert Sickmann

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.2827

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The database user interface provides user friendly menus

Nelson JF da Silveira ; Helen A Arcuri ; Carlos E Bonalumi ; Fátima P de Souza ; Isabel MVGC Mello ; Paula Rahal ; João RR Pinho ; Walter F de Azevedo

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3358.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.3358

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The database user interface provides user friendly menus

Nelson JF da Silveira ; Helen A Arcuri ; Carlos E Bonalumi ; Fátima P de Souza ; Isabel MVGC Mello ; Paula Rahal ; João RR Pinho ; Walter F de Azevedo

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.3358

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the user interface to the MySQL database

Estienne C Swart ; Winston A Hide ; Cathal Seoighe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1631

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Screenshot of the user interface to the MySQL database

Estienne C Swart ; Winston A Hide ; Cathal Seoighe

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.1631.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.1631

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two examples of the user interface of the EMMA software

A. Goesmann ; B. Linke ; D. Bartels ; M. Dondrup ; L. Krause ; H. Neuweger ; S. Oehm ; T. Paczian ; A. Wilke ; F. Meyer

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.4989.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.4989

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeNovoID User Interface showing a query containing a mass tag

Brian D. Halligan ; Victor Ruotti ; Simon N. Twigger ; Andrew S. Greene

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5057.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indivo user interface showing laboratory test results

Kenneth D Mandl ; William W Simons ; William CR Crawford ; Jonathan M Abbett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.19584

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

DeNovoID User Interface showing a query containing a mass tag

Brian D. Halligan ; Victor Ruotti ; Simon N. Twigger ; Andrew S. Greene

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.5057

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

TypeShift: A User Interface for Visualizing the Typing Process

Adam Goodkind

DOI: 10.21985/N2M99M

Toàn văn sẵn có

59
Augmented and tangible user interface for co-designing in classroom
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmented and tangible user interface for co-designing in classroom

Humbert, Pierre ; Roussel, Benoit

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indivo user interface showing laboratory test results

Kenneth D Mandl ; William W Simons ; William CR Crawford ; Jonathan M Abbett

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.19584.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.19584

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 353  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (2)
 2. 2009đến2010  (5)
 3. 2011đến2012  (237)
 4. 2013đến2015  (15)
 5. Sau 2015  (69)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Matthew I Kim
 2. Kevin B Johnson
 3. David Honys
 4. Patrik Hovanec
 5. Nikoleta Dupl'áková

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...