skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 301.860  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Moving User Interface Objects

Hauenstein, Mark K ; Sepulveda, Raymond S ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian K ; Bernstein, Jeffrey T ; Coffman, Patrick L ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between Two User Interfaces

Cotterill Stephen Hayden ; Logan Jake M ; Kuvshynov Oleksandr ; Cressall Erik M ; Casey Brandon J ; Hultquist Jeffrey Paul Mccurdy

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between Two User Interfaces

Cotterill Stephen Hayden

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR NAVIGATING BETWEEN USER INTERFACES

Karunamuni Chanaka G ; Lemay Stephen O ; Chaudhri Imran ; Zambetti Nicholas

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher ; Schimon, David

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biological-Signal-Based User-Interface System for Virtual-Reality Applications for Healthcare

Sang Hun Nam ; Ji Yong Lee ; Jung Yoon Kim

Journal of Sensors, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-725X ; E-ISSN: 1687-7268 ; DOI: 10.1155/2018/9054758

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Leavitt, Douglas Fornell ; Bartoszek, Jason Christopher ; Ely, Sean C

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pointing Capability and Associated User Interface Elements for Television User Interfaces

Moshiri Negar ; Wroblewski Frank J ; Napier William J ; Hunleth Frank A ; Simpkins Daniel S ; Conroy Kevin M ; Wood Peter ; Goyal Neel ; Witenstein-Weaver Jason ; Mark Adam ; Stanchfield Scott Anthony

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Wilson Christopher ; Butcher Gary Ian ; Chen Kevin Will ; Chaudhri Imran ; Dye Alan C ; Guzman Aurelio ; Ive Jonathan P ; Karunamuni Chanaka G ; Kocienda Kenneth ; Lynch Kevin ; Mari Pedro ; Sabatelli Alessandro ; Schmitt Brian ; Wilson Eric Lance ; Yang Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Chrisopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek, Jason Christopher ; Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Ely, Sean C ; Leavitt, Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

POWER TOOL USER INTERFACES

Bartoszek, Jason Christopher ; Madineni, Vikram ; Johnson, Joshua Odell ; Ely, Sean C ; Leavitt, Douglas Fornell

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for switching between user interfaces

Bernstein, Jeffrey Traer ; Cieplinski, Avi E

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Switching Between User Interfaces

Bernstein Jeffrey Traer ; Cieplinski Avi E

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR TRANSITIONING BETWEEN USER INTERFACES

Lemay Stephen O

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce, J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

CONTEXT-SPECIFIC USER INTERFACES

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 301.860  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.241)
 2. Toàn văn trực tuyến (298.074)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (37)
 2. 1980đến1989  (1.173)
 3. 1990đến1999  (14.170)
 4. 2000đến2010  (122.593)
 5. Sau 2010  (163.852)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (155.276)
 2. German  (148.231)
 3. French  (33.825)
 4. Chinese  (31.038)
 5. Korean  (7.547)
 6. Japanese  (3.600)
 7. Spanish  (1.266)
 8. Russian  (827)
 9. Portuguese  (556)
 10. Danish  (139)
 11. Finnish  (79)
 12. Italian  (64)
 13. Hebrew  (50)
 14. Dutch  (45)
 15. Norwegian  (43)
 16. Polish  (33)
 17. Ukrainian  (23)
 18. Turkish  (19)
 19. Hungarian  (11)
 20. Greek  (10)
 21. Romanian  (9)
 22. Czech  (4)
 23. Arabic  (2)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Lemay, Stephen O
 4. Yang, Lawrence Y
 5. Dye, Alan C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...