skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 401.597  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Medicine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive user interfaces

Cathey, Kevin ; Drukman, Maxwell Oliver ; Ricciardi, Antonio ; Hess, Jonathan Joseph

Toàn văn sẵn có

42
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, method, and graphical user interface for manipulating user interfaces based on fingerprint sensor inputs

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

43
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Toàn văn sẵn có

44
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

45
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Llynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

46
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope, Benjamin J ; Jarvis, Daniel W ; Merz, Nicholas G ; Myers, Scott A ; Cretella, Michael A ; Eng, Michael ; Foster, James H ; Gilton, Terry L ; Haggerty, Myra ; Han, Byron B ; Hankey, M. Evans ; Hotelling, Steven P ; Land, Brian R ; Lynch, Stephen Brian ; Meade, Paul ; Sarwar, Mushtaq A ; Ternus, John P ; Thompson, Paul M ; Van Os, Marcel ; Wright, John A

Toàn văn sẵn có

47
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DEVICE, METHOD, AND GRAPHICAL USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACES BASED ON FINGERPRINT SENSOR INPUTS

Pope Benjamin J ; Jarvis Daniel W ; Merz Nicholas G ; Myers Scott A ; Cretella Michael A ; Eng Michael ; Foster James H ; Gilton Terry L ; Haggerty Myra ; Han Byron B ; Hankey M. Evans ; Hotelling Steven P ; Land Brian R ; Lynch Stephen Brian ; Meade Paul ; Sarwar Mushtaq A ; Ternus John P ; Thompson Paul M ; Van Os Marcel ; Wright John A

Toàn văn sẵn có

48
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; LI, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

49
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

VIDEO-INTEGRATED USER INTERFACES

Nguyen, David H ; Youngdahl, Allison ; Meyer, Shawn D ; Mehta, Kunal ; Li, Ziqiu ; Honts, Rob W ; Klimek, David M ; Freele, Robert ; Anderson, Stephanie

Toàn văn sẵn có

50
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

51
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leak Detection User Interfaces

Jacobson Bruce J ; Mccormack Ryan ; Ganeshalingam Gandeephan ; Gillham Trent ; Palomino Mauricio ; Koste Glen ; Jalilian Ehsan

Toàn văn sẵn có

52
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAK DETECTION USER INTERFACES

Jacobson, Bruce J ; Mccormack, Ryan ; Ganeshalingam, Gandeephan ; Gillham, Trent ; Palomino, Mauricio ; Koste, Glen ; Jalilian, Ehsan

Toàn văn sẵn có

53
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan, R ; Dye, Alan, C ; Foss, Christopher, Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka, G ; Kerr, Duncan, Robert ; Lemay, Stephen, O ; Maric, Natalia ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric, Lance ; Yang, Lawrence, Y ; Butcher, Gary, Ian ; Davydov, Anton, M ; Edwards, Dylan, Ross ; Ive, Jonathan, P ; King, Nicholas, V ; Preston, Daniel, Trent ; Kennedy, Zachery

Toàn văn sẵn có

54
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE FOR MANIPULATING USER INTERFACE OBJECTS

Nicholas Zambetti N ; Imran Chaudhri I ; Jonathan R. Dascola Jr ; Alan C. Dye Ac ; Christopher Patrick Foss CP ; Aurelio Guzman A ; Chanaka G. Karunamuni CG ; Duncan Robert Kerr Dr ; Stephen O. Lemay So ; Natalia Maric N ; Christopher Wilson C ; Eric Lance Wilson El ; Lawrence Y. Yang Ly ; Gary Ian Butcher GI ; Anton M. Davydov Am ; Dylan Ross Edwards Dr ; Jonathan P. Ive JP ; Zachery Kennedy Z ; Nicholas V. King Nv ; Daniel Trent Preston Dt

Toàn văn sẵn có

55
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface for manipulating user interface objects

Zambetti, Nicholas ; Chaudhri, Imran ; Dascola, Jonathan R ; Dye, Alan C ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Karunamuni, Chanaka G ; Kerr, Duncan Robert ; Wilson, Christopher ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y ; Butcher, Gary Ian ; De Vries, Nathan ; Ive, Jonathan P

Toàn văn sẵn có

56
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GENERATING USER INTERFACES COMBINING FOREGROUND AND BACKGROUND OF AN IMAGE WITH USER INTERFACE ELEMENTS

Baer, Matthias ; Ogundokun, Remi Wesley

Toàn văn sẵn có

57
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface generation apparatus for generating user interfaces of mobile terminals

Kinoshita Kenta

Toàn văn sẵn có

58
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Wilson, Christopher ; Butcher, Gary Ian ; Chen, Kevin Will ; Chaudhri, Imran ; Dye, Alan C ; Guzman, Aurelio ; Ive, Jonathan P ; Karunamuni, Chanaka G ; Kocienda, Kenneth ; Lynch, Kevin ; Mari, Pedro ; Sabatelli, Alessandro ; Schmitt, Brian ; Wilson, Eric Lance ; Yang, Lawrence Y

Toàn văn sẵn có

59
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Context-specific user interfaces

Ko, Heena ; Agnoli, Giovanni M ; Chen, Kevin Will ; Ford, Joshua R ; Foss, Christopher Patrick ; Guzman, Aurelio ; Lemay, Stephen O ; Schimon, David ; Sundstrom, Matthew J ; Weinberg, Joshua ; Wilson, Christopher

Toàn văn sẵn có

60
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Moving User Interface Objects

Hauenstein, Mark K ; Sepulveda, Raymond S ; Alonso Ruiz, Marcos ; Missig, Julian K ; Bernstein, Jeffrey T ; Coffman, Patrick L ; Lemay, Stephen O

Toàn văn sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 401.597  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.801)
 2. Toàn văn trực tuyến (397.762)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (39)
 2. 1980đến1989  (1.299)
 3. 1990đến1999  (15.358)
 4. 2000đến2010  (130.810)
 5. Sau 2010  (254.053)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (378.476)
 2. French  (76.847)
 3. Chinese  (72.789)
 4. German  (39.131)
 5. Korean  (20.496)
 6. Japanese  (6.430)
 7. Spanish  (2.550)
 8. Russian  (2.005)
 9. Portuguese  (1.219)
 10. Norwegian  (333)
 11. Danish  (319)
 12. Finnish  (196)
 13. Italian  (117)
 14. Hebrew  (101)
 15. Polish  (89)
 16. Dutch  (80)
 17. Turkish  (56)
 18. Romanian  (51)
 19. Czech  (50)
 20. Ukrainian  (47)
 21. Hungarian  (28)
 22. Greek  (14)
 23. Arabic  (4)
 24. Icelandic  (1)
 25. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chaudhri Imran
 2. Chaudhri, Imran
 3. Ive Jonathan P
 4. Dye, Alan C
 5. Yang, Lawrence Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...