skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 41 - 60 của 372.528  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Confining electrodeposition of metals in structured electrolytes

Choudhury, Snehashis ; Vu, Duylinh ; Warren, Alexander ; Tikekar, Mukul D ; Tu, Zhengyuan ; Archer, Lynden A

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 26 June 2018, Vol.115(26), pp.6620-6625 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 29891658 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1803385115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
42
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Explaining complex metals with polymers

Lifshitz, Ron

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 16 December 2014, Vol.111(50), pp.17698-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 25453084 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1420121111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
43
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

History-independent cyclic response of nanotwinned metals

Qingsong Pan ; Haofei Zhou ; Qiuhong Lu ; Huajian Gao ; Lei Lu

Nature, 2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/nature24266

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
44
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organic chemistry: Metals are not the only catalysts

Matthew Gaunt

Nature, 2011, Vol.470(7333), p.183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4687 ; DOI: 10.1038/470183a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
45
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical quasiparticle theory applied to heavy fermion metals near an antiferromagnetic quantum phase transition

Abrahams, Elihu ; Wölfle, Peter

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 28 February 2012, Vol.109(9), pp.3238-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22331893 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1200346109

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
46
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals in Biology 2016: Molecular Basis of Selection of Metals by Enzymes

Guengerich, F Peter

The Journal of biological chemistry, 30 September 2016, Vol.291(40), pp.20838-20839 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 27462079 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
47
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Metals in Biology: METALS AT THE HOST-PATHOGEN INTERFACE

Guengerich, F Peter

The Journal of biological chemistry, 31 July 2015, Vol.290(31), pp.18943-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1083-351X ; PMID: 26055725 Version:1 ; DOI: 10.1074/jbc.R115.670265

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
48
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risks from technology-critical metals after extraction

Espejo, Winfred ; Galbán-Malagón, Cristóbal ; Chiang Merimoyu, Gustavo

Nature, May 2018, Vol.557(7706), pp.492 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 29789738 Version:1 ; DOI: 10.1038/d41586-018-05234-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
49
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mixed-up metals make for stronger, tougher, stretchier alloys

Lim, Xiaozhi

Nature, 19 May 2016, Vol.533(7603), pp.306-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 27193659 Version:1 ; DOI: 10.1038/533306a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
50
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials chemistry: A magnetic facelift for non-magnetic metals

Raman, Karthik V ; Moodera, Jagadeesh S

Nature, 06 August 2015, Vol.524(7563), pp.42-3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 26245578 Version:1 ; DOI: 10.1038/524042a

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
51
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk assessment of tech metals is ongoing

Filella, Montserrat ; Dror, Ishai ; Rauch, Sebastien

Nature, June 2018, Vol.558(7710), pp.372 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1476-4687 ; PMID: 29921854 Version:1 ; DOI: 10.1038/d41586-018-05455-9

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
52
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigators at Aligarh Muslim University Discuss Research in Heavy Metals

Life Science Weekly, June 19, 2012, p.732 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1552-2466

Toàn văn không sẵn có

53
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phytoremediation of heavy metals--concepts and applications

Ali, Hazrat ; Khan, Ezzat ; Sajad, Muhammad Anwar

Chemosphere, May 2013, Vol.91(7), pp.869-81 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 23466085 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2013.01.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
54
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation of heavy metals in River Rhine

Vega, Flora A. ; Weng, Liping

Water Research, 1 January 2013, Vol.47(1), pp.363-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2012.10.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
55
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focusing of alkali earth metals in ligand step gradient

Šišperová, Eliška ; Glovinová, Eliška ; Budilová, Jana ; Pospíchal, Jan

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(20), pp.3105-3110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.03.023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
56
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

-De Grey Mining Ltd. - Maiden Base Metals Resource Estimates at Turner River

ENP Newswire, April 16, 2012 [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn không sẵn có

57
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remediating Soil Lead with Fish Bones

Freeman, Kris S

Environmental Health Perspectives, 2012, Vol.120(1), p.a20-a21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; E-ISSN: 1552-9924 ; DOI: 10.1289/ehp.120-a20a ; PMCID: 3261960 ; PMID: 22214821

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
58
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEIR ON METALS: Markets explode in the wake of Fed moves to ease

Meir, Ed

Metal Bulletin, Sep 7, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00260533

Toàn văn không sẵn có

59
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mesosphere and metals: chemistry and changes

Plane, John M C ; Feng, Wuhu ; Dawkins, Erin C M

Chemical reviews, 27 May 2015, Vol.115(10), pp.4497-541 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1520-6890 ; PMID: 25751779 Version:1 ; DOI: 10.1021/cr500501m

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symmetry-Protected Topological Metals

Ying, Xuzhe ; Kamenev, Alex

Physical review letters, 24 August 2018, Vol.121(8), pp.086810 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1079-7114 ; PMID: 30192629 Version:1 ; DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.086810

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 372.528  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (363.823)
 2. Toàn văn trực tuyến (269.308)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (2.676)
 2. 1959đến1973  (6.142)
 3. 1974đến1988  (20.720)
 4. 1989đến2004  (61.992)
 5. Sau 2004  (279.823)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Metals  (68.071)
 2. Engineering  (49.243)
 3. Chemistry  (47.168)
 4. Heavy Metals  (38.569)
 5. Copper  (32.906)
 6. Cadmium  (30.759)
 7. Zinc  (28.620)
 8. Water Pollutants, Chemical  (28.301)
 9. Environmental Monitoring  (28.053)
 10. Lead  (24.219)
 11. Metals, Heavy  (21.820)
 12. Soil  (16.528)
 13. Adsorption  (14.993)
 14. Nickel  (14.970)
 15. Soil Pollutants  (14.414)
 16. Chromium  (13.234)
 17. Risk Assessment  (11.421)
 18. Sediments  (9.100)
 19. Trace Metals  (3.738)
 20. Heavy Metal  (3.246)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (366.319)
 2. Chinese  (2.496)
 3. Japanese  (1.868)
 4. German  (1.536)
 5. Russian  (1.320)
 6. French  (658)
 7. Portuguese  (609)
 8. Italian  (468)
 9. Polish  (433)
 10. Dutch  (399)
 11. Spanish  (307)
 12. Ukrainian  (84)
 13. Czech  (79)
 14. Norwegian  (56)
 15. Hungarian  (40)
 16. Korean  (40)
 17. Danish  (32)
 18. Persian  (29)
 19. Slovak  (27)
 20. Romanian  (18)
 21. Turkish  (13)
 22. Lithuanian  (9)
 23. Finnish  (9)
 24. Greek  (5)
 25. Hebrew  (5)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Y.
 2. Li, J.
 3. Zeng, Guangming
 4. Liu, Yang
 5. Li, Jun

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...