skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 41 - 60 của 101.420  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2014 - (340.92 BON 2014)

Truy cập trực tuyến

42
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forming a culture of peace reframing narratives of intergroup relations equity and justice

Palgrave Macmillan; 2012 - (303.6 FOR 2012)

Truy cập trực tuyến

43
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Age, class, politics, and the welfare state

Pampel Fred C.; Williamson John B

Cambridge [England] ; New York : Cambridge University Press, 1989. - (361 PAM 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

44
Work and politics : the division of labor in industry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work and politics : the division of labor in industry

Sabel Charles F.

Cambridge : Cambridge Univ. press , 1982 - (306 SAB 1982) - ISBN0521230020

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

45
Social stratification and inequality : class conflict in historical, comparative, and global perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social stratification and inequality : class conflict in historical, comparative, and global perspective

Kerbo Harold R.

Boston : McGraw-Hill, c2000. - (305.5 KER 2000) - ISBN0072316047 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
46
Negotiating for your life : new success strategies for women
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating for your life : new success strategies for women

Schapiro Nicole

New York : H. Holt, 1993. - (305.42 SCH 1993) - ISBN0805013830 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

47
Political philosophies in moral conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political philosophies in moral conflict

Wenz Peter S.

Boston : McGraw-Hill, c2007. - (320.01 WEN 2007) - ISBN0073132497 (soft cover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

48
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong tố tụng hình sự nhằm đảm bảo an ninh con người: Nghiên cứu một số trường hợp án oan sai điển hình : Luận văn ThS. Quản trị An ninh phi truyền thống (Chương trình thí điểm)

Nguyễn Minh Long; Nguyễn Hữu Phúc

Hà Nội : Khoa Quản trị và Kinh doanh, 2018 - (658.12 NG-L 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

49
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recognition theory as social research investigating the dynamics of social conflict

Palgrave Macmillan; 2012 - (303.6 REC 2012)

Truy cập trực tuyến

50
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion in disputes  pervasiveness of religious normativity in disputing processes

Palgrave; 2013 - (201.7 REL 2013)

Truy cập trực tuyến

51
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global media apocalypse pleasure violence and the cultural imaginings of doom

Lewis Jeff 1964

Palgrave Macmillan; 2013 - (303.6 LEW 2012)

Truy cập trực tuyến

52
Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict
Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fratricide in the Holy Land : A Psychoanalytic View of the Arab-Israeli Conflict

Madison, Wis. : University of Wisconsin Press, 2004. - (956.05 FAL 2004) - ISBN0-299-20250-X;ISBN0-299-20254-2;ISBN9786612269578;ISBN1-282-26957-7;ISBN0-299-20253-4

Truy cập trực tuyến

53
Vietnam, a history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vietnam, a history

Karnow Stanley

New York : Viking Press, 1983. - (959.704 KAR 1983) - ISBN0670746045 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
54
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Class Struggle and the new Deall

Levine Rhonda F.

Kansas : Univ. Press of Kansas, 1988 - (338.973 LEV 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

55
Searching for peace in Europe and Eurasia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for peace in Europe and Eurasia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities

Tongeren Paul van; Veen Hans van de; Verhoeven Juliette; European Centre for Conflict Prevention.

Boulder, Co. : Lynne Rienner Publishers, c2002. - (327.1 SEA 2002) - ISBN1588260542 (alk. paper);ISBN1588260798 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

56
The social construction of American realism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The social construction of American realism

Kaplan Amy.

Chicago : University of Chicago Press, 1988. - (813 KAP 1988) - ISBN0226424294 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

57
Struggles for justice : social responsibility and the liberal state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Struggles for justice : social responsibility and the liberal state

Dawley Alan

Cambridge, Mass. : Belknap Press of Harvard University Press, 1991. - (320.973 DAW 1991) - ISBN0674845803 (acid-free) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

58
The struggle for Amazon Town : Gurupá revisited
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The struggle for Amazon Town : Gurupá revisited

Pace Richard

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 1998 - (981 PAC 1998) - ISBN1555873391 (alk. paper);ISBN1555873529 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

59
Searching for peace in Central and South Asia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for peace in Central and South Asia : an overview of conflict prevention and peacebuilding activities

Mekenkamp Monique; Tongeren Paul van; Veen Hans van de

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2002. - (327.1 SEA 2002) - ISBN1588260720 (pbk. : alk. paper);ISBN1588260968 (hc : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

60
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selfish third parties act as peacemakers by transforming conflicts and promoting cooperation

Halevy, Nir ; Halali, Eliran

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 02 June 2015, Vol.112(22), pp.6937-42 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 26038546 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1505067112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 41 - 60 của 101.420  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (2.517)
 2. 1957đến1972  (1.098)
 3. 1973đến1988  (4.451)
 4. 1989đến2005  (27.150)
 5. Sau 2005  (63.252)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (77.725)
 2. Spanish  (3.048)
 3. Portuguese  (2.006)
 4. French  (1.538)
 5. German  (717)
 6. Korean  (382)
 7. Czech  (355)
 8. Russian  (305)
 9. Danish  (302)
 10. Japanese  (287)
 11. Norwegian  (221)
 12. Undetermined  (201)
 13. Polish  (183)
 14. Chinese  (171)
 15. Arabic  (136)
 16. Indonesian  (121)
 17. Italian  (120)
 18. Persian  (97)
 19. Turkish  (93)
 20. Romanian  (83)
 21. Serbo-Croatian  (46)
 22. Slovak  (43)
 23. Dutch  (37)
 24. Hungarian  (32)
 25. Ukrainian  (30)
 26. Lithuanian  (26)
 27. Finnish  (15)
 28. Greek  (14)
 29. Macedonian  (6)
 30. Vietnamese  (4)
 31. Basque  (2)
 32. Icelandic  (1)
 33. Malay  (1)
 34. Maori  (1)
 35. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bar-Tal, Daniel
 2. Wallensteen, Peter
 3. Halperin, Eran
 4. Egner, Tobias
 5. Notebaert, Wim

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...