skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 41 - 60 của 308  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
41
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Headline Diplomacy: How News Coverage Affects Foreign Policy

ISBN0-275-95374-2;ISBN0-275-95375-0;ISBN0-313-01885-5

Truy cập trực tuyến

42
The New Public Diplomacy
The New Public Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Public Diplomacy

ISBN1-4039-4516-0;ISBN0-230-53554-2;ISBN9786610632626;ISBN1-280-63262-3;ISBN0-230-55493-8

Truy cập trực tuyến

43
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Hope: Canada and Disarmament, 1945-1988

ISBN0-7735-0920-8;ISBN0-7735-0955-0;ISBN9786612856037;ISBN0-7735-6350-4;ISBN1-282-85603-0

Truy cập trực tuyến

44
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Germany’s Civilian Power Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Germany’s Civilian Power Diplomacy

ISBN1-4039-7419-5;ISBN1-349-53477-3;ISBN9786611369965;ISBN1-281-36996-9;ISBN1-4039-8334-8

Truy cập trực tuyến

45
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practicing Public Diplomacy: A Cold War Odyssey

ISBN1-84545-475-8;ISBN9786612626654;ISBN0-85745-013-1;ISBN1-282-62665-5

Truy cập trực tuyến

46
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy of Prudence: Canada and Israel, 1948-1958

ISBN0-7735-1435-X;ISBN9786612854101;ISBN0-7735-6619-8;ISBN1-282-85410-0

Truy cập trực tuyến

47
Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century
Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cyber-Diplomacy: Managing Foreign Policy in the Twenty-First Century

ISBN0-7735-2398-7;ISBN0-7735-2451-7;ISBN9786612860591;ISBN1-282-86059-3;ISBN0-7735-7036-5

Truy cập trực tuyến

48
The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays
The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Counter-Revolution in Diplomacy and other essays

ISBN0-230-29185-6;ISBN1-349-33214-3;ISBN9786613028617;ISBN0-230-30902-X;ISBN1-283-02861-1

Truy cập trực tuyến

49
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit

ISBN3-531-16959-9;ISBN3-531-92263-7

Truy cập trực tuyến

50
The New Multilateralism in South African Diplomacy
The New Multilateralism in South African Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Multilateralism in South African Diplomacy

ISBN0-230-00461-X;ISBN1-349-28129-8;ISBN9786610825554;ISBN1-280-82555-3;ISBN0-230-50383-7

Truy cập trực tuyến

51
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present
Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documents of American Diplomacy: From the American Revolution to the Present

ISBN1-57356-847-3

Truy cập trực tuyến

52
The Dawn of Conservation Diplomacy : U.S.-Canadian Wildlife Protection Treaties in the Progressive Era
The Dawn of Conservation Diplomacy : U.S.-Canadian Wildlife Protection Treaties in the Progressive Era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dawn of Conservation Diplomacy : U.S.-Canadian Wildlife Protection Treaties in the Progressive Era

ISBN0-295-97676-4;ISBN0-295-99003-1;ISBN0-295-98979-3

Truy cập trực tuyến

53
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Twentieth-Century Diplomacy : A Case Study of British Practice, 1963-1976

ISBN0-521-83916-5;ISBN1-107-40757-5;ISBN1-107-19547-0;ISBN9786611982447;ISBN0-511-46428-2;ISBN0-511-46502-5;ISBN0-511-55193-2;ISBN0-511-46195-X;ISBN1-281-98244-X;ISBN0-511-46270-0;ISBN0-511-46349-9

Truy cập trực tuyến

54
Inside the World of Diplomacy: The U.S. Foreign Service in a Changing World
Inside the World of Diplomacy: The U.S. Foreign Service in a Changing World
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inside the World of Diplomacy: The U.S. Foreign Service in a Changing World

ISBN0-275-97025-6;ISBN9786610926886;ISBN1-280-92688-0;ISBN0-313-07416-X;ISBN0-313-04857-6

Truy cập trực tuyến

55
African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century
African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Foreign Policy and Diplomacy from Antiquity to the 21st Century

ISBN0-313-37982-3;ISBN9786612933417;ISBN1-282-93341-8;ISBN0-313-37983-1

Truy cập trực tuyến

56
Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier
Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberal Diplomacy and German Unification: The Early Career of Robert Morier

ISBN0-313-02872-9;ISBN0-275-96730-1

Truy cập trực tuyến

57
The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)
The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Social Politics of Medieval Diplomacy: Anglo-German Relations (1066-1307)

ISBN0-472-11061-6;ISBN9786612437823;ISBN0-472-02418-3;ISBN1-282-43782-8

Truy cập trực tuyến

58
The practice of diplomacy : its evolution, theory and administration
The practice of diplomacy : its evolution, theory and administration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The practice of diplomacy : its evolution, theory and administration

ISBN0-415-49764-7;ISBN0-415-49765-5;ISBN9786612930072;ISBN0-203-84189-1;ISBN1-136-90192-2;ISBN1-282-93007-9

Truy cập trực tuyến

59
The Diplomacy of Impartiality : Canada and Israel, 1958-1968
The Diplomacy of Impartiality : Canada and Israel, 1958-1968
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Diplomacy of Impartiality : Canada and Israel, 1958-1968

ISBN1-55458-187-7;ISBN9786613810076;ISBN1-55458-202-4;ISBN1-55458-283-0;ISBN1-282-16700-6

Truy cập trực tuyến

60
Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment
Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetically Modified Diplomacy : The Global Politics of Agricultural Biotechnology and the Environment

ISBN0-7748-1268-0;ISBN0-7748-1269-9;ISBN9786612593352;ISBN1-282-59335-8;ISBN0-7748-5558-4

Truy cập trực tuyến

Kết quả 41 - 60 của 308  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 2 Kết quả 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (14)
 2. 1970đến1979  (16)
 3. 1980đến1995  (21)
 4. 1996đến2006  (46)
 5. Sau 2006  (183)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (285)
 2. Tạp chí  (15)
 3. Luận án, luận văn  (5)
 4. Bài báo  (3)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (297)
 2. Vietnamese  (4)
 3. Undetermined  (3)
 4. German  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...