skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 320  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.124, Initial reports. Celebes and Sulu seas

Barbu E.M; Winkler W.R

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(124) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.125, Initial reports. Bonin / Mariana region

Dearmont L.H

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(125) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.126, Scientific results

Maddox E.M

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(126) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

24
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.117, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart Norman J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(117) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118 , Initial reports. Fracture zone drilling on the Southwest Indian ridge

Stewart Sondra K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(118) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol , Initial reports cote d'voire-ghrana transform eastern equatorial Atlantic

Texas : National science Foundation , 1996 - (551.4 PRO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.122, Initial reports. Exmouth plateau

Julson A.P

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(122) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.123, Initial reports. Argo Abyssal Plain/ Exmouth plateau

Stewart S.K; Kennett Diana; Mazzullo Elsa K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(123) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol. 116, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(116) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program : Vol.104, Scientific results norwegian sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(104) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Scientific results Peru continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(112) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.115, Scientific results Mascarene plateau

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(115) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

33
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.112, Initial reporst continential margin

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(112) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.114, Initial reports sites 698-704 Subantarctic South Atlantic

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(114) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.116, Intial reports Distal Bengal fan

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(116) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.113, Initial reports sites 689-697 Weddell sea

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(113) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
37
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.121, Scientific results. Broken ridge and ninety east ridge

Deamont L.H

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(121) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

38
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.105, Part A-Initial report. Baffin bay and Labrador sea

Marie Littleton R

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(105.A) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.118, Scientific results. Fracture tone drilling on the south West Indian ridge

Stewart S.K

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(118) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

40
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New underreaming tool eliminates dedicated cleanout runs in deepwater wells.(Drilling & Completion)

Valverde, Eddie

Offshore, Feb, 2014, Vol.74(2), p.62(2)

ISSN: 0030-0608

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 320  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (20)
 2. 1986đến1993  (64)
 3. 1994đến2001  (63)
 4. 2002đến2010  (108)
 5. Sau 2010  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stewart S.K
 2. Furlow, William
 3. Kammerzell, Jaime
 4. Beckman, Jeremy
 5. Paganie, David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...