skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 119.693.192  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Biliary Lithiasis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biliary Lithiasis

Borzellino, Giuseppe; Cordiano, Claudio

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26784

Truy cập trực tuyến

22
Paediatric Imaging Manual
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paediatric Imaging Manual

Tröger, Jochen; Seidensticker, Peter

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25109

Truy cập trực tuyến

23
Primer on the Rheumatic Diseases
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Primer on the Rheumatic Diseases

White, Patience H.; Klippel, John H.; Stone, John H.; Crofford, Leslie J.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25833

Truy cập trực tuyến

24
Pocket Guide to Critical Care Pharmacotherapy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pocket Guide to Critical Care Pharmacotherapy

John Papadopoulos.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25573

Truy cập trực tuyến

25
Atlas of Functional Shoulder Anatomy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of Functional Shoulder Anatomy

Giovanni Giacomo, Nicole Pouliart, Alberto Costantini, Andrea Vita.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26108

Truy cập trực tuyến

26
Osteoarthritis of the knee
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Osteoarthritis of the knee

Bonnin, Michel; Chambat, Pierre

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25091

Truy cập trực tuyến

27
Coloproctology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coloproctology

Herold, A.; Lehur, P.-A.; Matzel, K.E.; O’Connel, P.R.

978-3-540-71217-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27436; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71217-6

Truy cập trực tuyến

28
'Primary Care and Internal Medicine English
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Primary Care and Internal Medicine English

Ramón Ribes; Isabel García-Gimeno, Roger Jones

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25828

Truy cập trực tuyến

29
Applied Pathology for Ophthalmic Microsurgeons
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Pathology for Ophthalmic Microsurgeons

Gottfried O. H. Naumann, Leonard M. Holbac

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24803

Truy cập trực tuyến

30
Atlas of Endomicroscopy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of Endomicroscopy

Kiesslich, Ralf; Galle, Peter R.; Neurath, Markus F.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25044

Truy cập trực tuyến

31
Pulmonary Hypertension
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulmonary Hypertension

Nicholas S. Hill, Harrison W. Farber.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26513

Truy cập trực tuyến

32
Application of Muscle/Nerve Stimulation in Health and Disease
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Application of Muscle/Nerve Stimulation in Health and Disease

Gerta Vrbová; Olga Hudlicka; Kristin Schaefer Centofanti

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24718

Truy cập trực tuyến

33
Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chronic Prostatitis/Chronic Pelvic Pain Syndrome

Daniel A. Shoskes.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27246

Truy cập trực tuyến

34
Integrated Cytology of Cerebrospinal Fluid
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Cytology of Cerebrospinal Fluid

Michael Torzewski.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24171

Truy cập trực tuyến

35
Pediatric Heart Sounds
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pediatric Heart Sounds

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25281

Truy cập trực tuyến

36
Clinical and Basic Immunodermatology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical and Basic Immunodermatology

Anthony A. Gaspari, Stephen K. Tyring.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27291

Truy cập trực tuyến

37
International Public Health Policy and Ethics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Public Health Policy and Ethics

David N. Weisstub, Michael Boylan.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24717

Truy cập trực tuyến

38
Clinical Nephrotoxins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical Nephrotoxins

Marc E. Broe, George A. Porter, William M. Bennett, Gilbert Deray.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27298

Truy cập trực tuyến

39
Principles of Electronic Prescribing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of Electronic Prescribing

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25843

Truy cập trực tuyến

40
Analysis of Waiting-Time Data in Health Services Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of Waiting-Time Data in Health Services Research

Boris Sobolev; Lisa Kuramoto

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24627

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 119.693.192  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.523.423)
 2. Toàn văn trực tuyến (119.692.216)
 3. Trong mục lục thư viện (247)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.621.590)
 2. 1956đến1971  (4.859.809)
 3. 1972đến1987  (18.580.893)
 4. 1988đến2004  (30.080.258)
 5. Sau 2004  (57.782.346)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Medicine  (118.576.146)
 2. Chemistry  (117.027.407)
 3. Humans  (524.461)
 4. Female  (292.627)
 5. Male  (285.301)
 6. Research Article  (193.103)
 7. Adult  (169.365)
 8. Middle Aged  (156.347)
 9. Medical Research  (126.638)
 10. Sciences (General)  (119.664)
 11. Aged  (110.668)
 12. Sociology  (74.671)
 13. Adolescent  (72.695)
 14. Young Adult  (57.992)
 15. Clinical Medicine  (44.934)
 16. Internal medicine  (39.986)
 17. Life Sciences  (39.042)
 18. Emergency Medicine  (35.123)
 19. Engineering  (30.149)
 20. Herbal Medicine  (28.491)
 21. Health Sciences  (22.752)
 22. Seizures (Medicine)  (21.252)
 23. Epilepsy  (20.133)
 24. Mental Disorders  (17.130)
 25. Social Sciences  (15.592)
 26. Seizures  (10.858)
 27. Electroencephalography  (8.621)
 28. Palliative Care  (6.732)
 29. Law  (5.417)
 30. Environmental sciences  (3.937)
 31. Social Medicine  (3.649)
 32. Information Technology  (1.756)
 33. Arts and Humanities  (314)
 34. Công tác xã hội  (89)
 35. Y học  (38)
 36. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89.849.863)
 2. German  (24.359.651)
 3. Chinese  (17.002.174)
 4. French  (14.639.100)
 5. Korean  (3.774.521)
 6. Japanese  (2.972.176)
 7. Spanish  (2.352.980)
 8. Russian  (1.796.540)
 9. Portuguese  (1.030.453)
 10. Italian  (797.776)
 11. Finnish  (376.605)
 12. Danish  (369.873)
 13. Norwegian  (302.514)
 14. Dutch  (299.299)
 15. Polish  (180.360)
 16. Czech  (106.001)
 17. Ukrainian  (95.739)
 18. Romanian  (88.878)
 19. Turkish  (74.665)
 20. Hungarian  (59.848)
 21. Greek  (52.400)
 22. Hebrew  (23.694)
 23. Persian  (12.565)
 24. Arabic  (10.734)
 25. Icelandic  (3.684)
 26. Serbian  (1.968)
 27. Undetermined  (1.926)
 28. Lithuanian  (841)
 29. Serbo-Croatian  (166)
 30. Afrikaans  (166)
 31. Vietnamese  (128)
 32. Slovak  (89)
 33. Maori  (29)
 34. Thai  (17)
 35. Yiddish  (15)
 36. Tagalog  (15)
 37. Macedonian  (13)
 38. Samoan  (13)
 39. Hindi  (12)
 40. Albanian  (10)
 41. Welsh  (6)
 42. Malay  (6)
 43. Bengali  (6)
 44. Georgian  (6)
 45. Malayalam  (5)
 46. Tibetan  (4)
 47. Armenian  (3)
 48. Gujarati  (3)
 49. Basque  (3)
 50. Germanic (Other)  (2)
 51. Syriac  (2)
 52. Amharic  (1)
 53. Swedish  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (15.148)
 2. S - Agriculture.  (321)
 3. E - History: America  (128)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, Tao
 2. Patten, Scott B
 3. Wheeler, Derek S.
 4. Bartolomei, Fabrice
 5. Paris, Joel

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Chemistry
 3. Humans
 4. Female
 5. Male

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...