skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 33 của 33  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colloquial Sinhalese Clause Structures

Gair, James W.

E-ISBN: 9783110873207 ; DOI: 10.1515/9783110873207

Toàn văn sẵn có

22
Literary Sinhala
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literary Sinhala

Gair, James W ; Karunatilaka, W. S; Cornell Univ., Ithaca, Ny. Dept. of Modern Languages and Linguistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

23
Samples of Contemporary Sinhala Prose with Glossary and Brief Grammatical Notes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Samples of Contemporary Sinhala Prose with Glossary and Brief Grammatical Notes

Gair, James W ; Karunatilaka, W. S; Cornell Univ., Ithaca, Ny. Dept. of Modern Languages and Linguistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dhivehi Language: A Descriptive and Historical Grammar of Dhivehi and Its Dialects

Gair, James

Journal of the American Oriental Society, pp.365-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; E-ISSN: 21692289

Toàn văn sẵn có

25
Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages: A Principled Typology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lexical Anaphors and Pronouns in Selected South Asian Languages: A Principled Typology

Shapiro, Michael C. ; Lust, Barbara C. ; Wali, Kashi ; Gair, James W. ; Subbarao, K. V.

Journal of the American Oriental Society, 01/2003, Vol.123(1), p.258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030279 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3217898

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Religiousness in Sri Lanka
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religiousness in Sri Lanka

Gair, James W. ; Carter, John Ross

Buddhist-Christian Studies, 1983, Vol.3, p.168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08820945 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1389927

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language in South Asia (review).(Book review)

Gair, James W.

Language, June, 2011, Vol.87(2), p.406-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-8507

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Literary Sinhala Inflected Forms: A Synopsis with a Transliteration Guide to Sinhala Script

Gair, James W ; Karunatilaka, W. S; Cornell Univ., Ithaca, Ny. Dept. of Modern Languages and Linguistics (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dhivehi Language: A Descriptive and Historical Grammar of Dhivehi and Its Dialects. 2 vols

Gair, James W.

The Journal of the American Oriental Society, July-Sept, 2007, Vol.127(3), p.365(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0279

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atlas of the Languages and Ethnic Communities of South Asia.(Review)

Gair, James W.

Anthropological Linguistics, Summer, 1999, Vol.41(2), p.260(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5483

Toàn văn sẵn có

31
Colloquial Sinhalese Clause Structures
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colloquial Sinhalese Clause Structures

Coates, William A. ; Gair, James W.

Language, 06/1972, Vol.48(2), p.463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978507 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/412147

Toàn văn sẵn có

32
An Anthology of Sinhalese Literature Up to 1815.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Anthology of Sinhalese Literature Up to 1815.

Gair, James W. ; Reynolds, C. H. B.

Man, 09/1971, Vol.6(3), p.515 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251496 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2799082

Toàn văn sẵn có

33
Contact and Convergence in South Asian Languages
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contact and Convergence in South Asian Languages

Gair, James W. ; Southworth, Franklin C. ; Apte, Mahadev L.

Language, 06/1978, Vol.54(2), p.461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00978507 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/412968

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 33 của 33  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1972  (8)
 2. 1972đến1977  (4)
 3. 1978đến1998  (3)
 4. 1999đến2007  (9)
 5. Sau 2007  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (26)
 2. French  (5)
 3. German  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gair, James W
 2. Gair, James
 3. Gair James
 4. Hombria, James Castelli - Gair
 5. Karunatilaka, W. S

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...