skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legalization Moves: Salvadoran Immigrants' Struggle for U.S. Residency. (Book Reviews).(Review)

Menjivar, Cecilia

International Migration Review, Fall, 2001, Vol.35(3), p.936(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-9183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SACRED ASSEMBLIES AND CIVIC ENGAGEMENT: HOW RELIGION MATTERS FOR AMERICA'S NEWEST IMMIGRANTS by Fred Kniss and Paul D. Numrich

Menjivar, Cecilia

The Journal for the Scientific Study of Religion, Sept, 2008, Vol.47(3), p.522(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Free Markets, Open Societies, Closed Borders? Trends in International Migration and Immigration Policy in the Americas. (Reviews)

Menjivar, Cecilia

Journal of Latin American Studies, May, 2002, Vol.34(2), p.472(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-216X

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 23 của 23  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (5)
 2. 2003đến2006  (4)
 3. 2007đến2008  (6)
 4. 2009đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (16)
 2. Bình xét khoa học  (4)
 3. Sách  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (21)
 2. French  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menjivar, Cecilia
 2. Menjívar, Cecilia
 3. Cecilia Menjívar
 4. Menjivar, C
 5. Menjívar, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...