skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 93.148.254  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACS Medicinal Chemistry Letters

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical and Experimental Chemistry

ISSN0040-5760

Truy cập trực tuyến

23
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Sol-Gel Science and Technology

ISSN0928-0707

Truy cập trực tuyến

24
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon

ISSN1876-990X

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosensors & bioelectronics

ISSN0956-5663

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions I

ISSN0300-9599

Truy cập trực tuyến

27
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on analytical atomic spectroscopy

ISSN0306-1353

Truy cập trực tuyến

28
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine

ISSN1328-8040

Truy cập trực tuyến

29
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beilstein journal of organic chemistry

ISSN2195-951X

Truy cập trực tuyến

30
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry Section A, Physical and inorganic chemistry

ISSN0308-6003

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on the progress of chemistry Section A, General, physical and inorganic chemistry

ISSN0069-3022

Truy cập trực tuyến

32
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fresenius' journal of analytical chemistry

ISSN0937-0633

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of fluorine chemistry

ISSN0022-1139

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society B, Physical organic

ISSN0045-6470

Truy cập trực tuyến

35
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical proceedings

ISSN0144-557X

Truy cập trực tuyến

36
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the Society for Analytical Chemistry. Analytical Division. Chemical Society

ISSN0037-9697

Truy cập trực tuyến

37
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical reviews

ISSN0009-2665

Truy cập trực tuyến

38
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Journal of Chemistry

ISSN1001-604X

Truy cập trực tuyến

39
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Structural Chemistry

ISSN0022-4766

Truy cập trực tuyến

40
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zeitschrift für Naturforschung. B, A journal of chemical sciences

ISSN0932-0776

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 40 của 93.148.254  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2.315.669)
 2. Toàn văn trực tuyến (91.846.285)
 3. Trong mục lục thư viện (2.181)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (5.919.948)
 2. 1956đến1970  (3.435.658)
 3. 1971đến1985  (13.523.045)
 4. 1986đến2001  (22.368.023)
 5. Sau 2001  (46.778.153)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (67.792.725)
 2. English  (23.284.629)
 3. Chinese  (6.410.480)
 4. French  (4.082.620)
 5. Japanese  (1.280.763)
 6. Korean  (1.064.998)
 7. Spanish  (567.975)
 8. Russian  (412.007)
 9. Portuguese  (184.963)
 10. Italian  (84.434)
 11. Finnish  (78.602)
 12. Dutch  (51.674)
 13. Danish  (44.495)
 14. Ukrainian  (40.675)
 15. Czech  (34.357)
 16. Polish  (28.536)
 17. Norwegian  (18.125)
 18. Greek  (16.193)
 19. Turkish  (10.778)
 20. Hungarian  (10.617)
 21. Hebrew  (8.906)
 22. Romanian  (8.594)
 23. Arabic  (5.220)
 24. Icelandic  (4.048)
 25. Undetermined  (2.336)
 26. Vietnamese  (1.007)
 27. Slovak  (398)
 28. Persian  (360)
 29. Lithuanian  (299)
 30. Serbo-Croatian  (168)
 31. Bokmål, Norwegian  (148)
 32. Croatian  (117)
 33. Thai  (46)
 34. Tagalog  (13)
 35. Hindi  (8)
 36. Malay  (6)
 37. Armenian  (4)
 38. Macedonian  (3)
 39. Panjabi  (1)
 40. Burmese  (1)
 41. Maori  (1)
 42. Malayalam  (1)
 43. Basque  (1)
 44. Georgian  (1)
 45. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (9.113)
 2. T - Technology .  (3.307)
 3. R - Medicine.  (1.033)
 4. S - Agriculture.  (274)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Roisnel, Thierry
 2. Clérac, Rodolphe
 3. Bodenhausen, Geoffrey
 4. Fontecave, Marc
 5. Retailleau, Pascal

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...