skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.536.408  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The concise Oxford history of music

Abraham Gerald

Oxford : Oxford University Press , 1979 - (780 ABR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and music

Anfilov G.

M. : Mir , 1966 - (780 ANF 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American music handbook

Pavlakis Christopher

New York. : Macmillan, 1974 - (780 PAV 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

24
Choral connections. Level 1, Mixed voices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Choral connections. Level 1, Mixed voices

New York : McGraw-Hill, 1997 - (780.2 CHO(1) 1977) - ISBN0026555387

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Music : the art of listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : the art of listening

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2003. - (781.1 FER 2003) - ISBN0072491353 (softcover : alk. paper);ISBN0072829788 (CD-ROM)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W. W. Norton, c1999 - (780 MAC 1999) - ISBN0393982882

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
27
Concise history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concise history of western music

Hanning Barbara Russano; Grout Donald Jay

New York : Norton, c2002. - (780.9 HAN 2002) - ISBN0393977757

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The World of twentieth century music

Ewen David

New Zealand : Prentice - Hall, Inc., 1968 - (780 EWE 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Brands that rock
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Brands that rock

Blackwell Roger D.; Stephan Kristina

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2004. - (658.8 BLA 2004) - ISBN0471455172 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American popular songs : from the revolutionary war to the present

Ewen David

New York. : Random huose, Inc, 1966 - (782.25 AME 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pianos and politics in China

Kraus Richard Curt

N.Y. : Oxford Univ. Press, 1989 - (780 KRA 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

32
Punk Sociology / by David Beer.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Punk Sociology / by David Beer.

Beer, David

978–1–137–37121–8; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34148; http://dx.doi.org/10.1057/9781137371218

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Affective intensities in extreme music scenes cases from Australia and Japan

Overell Rosemary

Palgrave Macmillan; 2014 - (781.660952)

Truy cập trực tuyến

34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soviet music

Polyakova L.

Moscow. : Foreign lagn., 19?? - (781.6 POL 19??)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America’s music, from the pilgrims to the present

Chase Gilbert

Urbana : University of Illinois Press, c1987. - (781.7 CHA 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

36
Rock music styles : a history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rock music styles : a history

Charlton Katherine

Boston, Mass. : McGraw Hill, [1997], c1998 - (781.66 CHA 1998) - ISBN0697340554

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

37
Music first!
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music first!

White Gary C.

Madison, [Wis.] : Brown & Benchmark, c1996 - (781 WHI 1996) - ISBN069725836X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

38
The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The history of American Classical Music : MacDowell through minimalism

Struble John Warthen

New York : Facts on file , 1995 - (780.973 STR 1995) - ISBN081602927X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

39
A history of western music
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of western music

Grout Donald Jay.; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c1996 - (780 GRO 1996) - ISBN0393969045

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
40
Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good rockin' tonight : Sun Records and the birth of rock 'n' roll

Escott Colin.; Hawkins Martin

New York : St. Martin's Press, c1991. - (781.66 ESC 1991) - ISBN0312054394

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 21 - 40 của 1.536.408  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (125.502)
 2. 1957đến1972  (36.154)
 3. 1973đến1988  (107.502)
 4. 1989đến2005  (406.656)
 5. Sau 2005  (790.672)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.270.381)
 2. French  (10.610)
 3. German  (7.858)
 4. Spanish  (6.770)
 5. Korean  (4.462)
 6. Chinese  (4.275)
 7. Swedish  (3.834)
 8. Portuguese  (3.767)
 9. Japanese  (2.000)
 10. Italian  (1.281)
 11. Norwegian  (896)
 12. Polish  (881)
 13. Russian  (540)
 14. Catalan  (484)
 15. Danish  (367)
 16. Dutch  (349)
 17. Turkish  (299)
 18. Czech  (265)
 19. Romanian  (257)
 20. Slovenian  (236)
 21. Hungarian  (193)
 22. Ukrainian  (172)
 23. Bulgarian  (160)
 24. Greek  (126)
 25. Macedonian  (112)
 26. Hindi  (96)
 27. Bengali  (88)
 28. Serbo-Croatian  (85)
 29. Finnish  (78)
 30. Tagalog  (76)
 31. Maori  (68)
 32. Persian  (44)
 33. Arabic  (41)
 34. Multiple languages  (35)
 35. Hebrew  (33)
 36. Slovak  (28)
 37. Lithuanian  (23)
 38. Gujarati  (21)
 39. Thai  (13)
 40. Albanian  (11)
 41. Malayalam  (11)
 42. Tibetan  (9)
 43. Burmese  (9)
 44. Welsh  (8)
 45. Panjabi  (5)
 46. Basque  (5)
 47. Yiddish  (3)
 48. Vietnamese  (2)
 49. Malay  (2)
 50. Amharic  (1)
 51. Armenian  (1)
 52. Icelandic  (1)
 53. Samoan  (1)
 54. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. M - Music.  (26.810)
 2. T - Technology .  (63)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Cooper, B. Lee
 2. Peretz, Isabelle
 3. Leman, Marc
 4. Gold, Christian
 5. Comité Editorial

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...