skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Extrapolating Tumor Invasion Margins for Physiologically Determined Radiotherapy Regions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extrapolating Tumor Invasion Margins for Physiologically Determined Radiotherapy Regions

Konukoğlu, Ender ; Clatz, Olivier ; Bondiau, Pierre-Yves ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Lecture Notes in Computer Science, Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2006: 9th International Conference, Copenhagen, Denmark, October 1-6, 2006. Proceedings, Part I, pp.338-346

ISBN: 9783540447078 ; ISBN: 3540447075 ; E-ISBN: 9783540447085 ; E-ISBN: 3540447083 ; DOI: 10.1007/11866565_42

Truy cập trực tuyến

22
TECHNIQUES AND APPLICATIONS OF ROBUST NONRIGID BRAIN REGISTRATION
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

TECHNIQUES AND APPLICATIONS OF ROBUST NONRIGID BRAIN REGISTRATION

Clatz, Olivier ; Delingette, Hervé ; Archipt, Neculai ; Talos, Ion-Florin ; Golby, Alexandra J. ; Black, Peter ; Kikinis, Ron ; Jolesz, Ferenc A. ; Ayache, Nicholas ; Warfield, Simon K.

Biomechanical Systems Technology : Volume 4: General Anatomy, 2007, pp.113-139

ISBN: 9789812771391 ; DOI: 10.1142/9789812771391_0004

Truy cập trực tuyến

23
A Recursive Anisotropic Fast Marching Approach to Reaction Diffusion Equation: Application to Tumor Growth Modeling
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Recursive Anisotropic Fast Marching Approach to Reaction Diffusion Equation: Application to Tumor Growth Modeling

Konukoglu, Ender ; Sermesant, Maxime ; Clatz, Olivier ; Peyrat, Jean-Marc ; Delingette, Hervé ; Ayache, Nicholas

Information Processing in Medical Imaging Lecture Notes in Computer Science, Information Processing in Medical Imaging: 20th International Conference, IPMI 2007, Kerkrade, The Netherlands, July 2-6, 2007. Proceedings, pp.687-699

ISBN: 9783540732723 ; ISBN: 3540732721 ; E-ISBN: 9783540732730 ; E-ISBN: 354073273X

Truy cập trực tuyến

24
Grid-Enabled Software Environment for Enhanced Dynamic Data-Driven Visualization and Navigation During Image-Guided Neurosurgery
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grid-Enabled Software Environment for Enhanced Dynamic Data-Driven Visualization and Navigation During Image-Guided Neurosurgery

Chrisochoides, Nikos ; Fedorov, Andriy ; Kot, Andriy ; Archip, Neculai ; Goldberg-Zimring, Daniel ; Kacher, Dan ; Whalen, Stephen ; Kikinis, Ron ; Jolesz, Ferenc ; Clatz, Olivier ; Warfield, Simon K ; Black, Peter M ; Golby, Alexandra

Lecture Notes in Computer Science, Computational Science – ICCS 2007: 7th International Conference, Beijing, China, May 27 - 30, 2007, Proceedings, Part I, pp.980-987

ISBN: 9783540725831 ; ISBN: 3540725830 ; E-ISBN: 9783540725848 ; E-ISBN: 3540725849 ; DOI: 10.1007/978-3-540-72584-8_129

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless interface to navigate with 3D images in operating room : an ideal option for interventional radiologist

Iannessi, Antoine; Clatz, Olivier; Fillard, Pierre

DOI: 10.1594/ecr2013/C-2227

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Touchless intra-operative display for interventional radiologist : it's now !

Iannessi, Antoine; Marcy, Pierre Yves; Clatz, Olivier; Fillard, Pierre; Ayache, Nicholas

DOI: 10.1594/ecr2014/C-2319

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (14)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2007  (4)
 3. 2008đến2009  (4)
 4. 2010đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (25)
 2. French  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Clatz, Olivier
 2. Ayache, Nicholas
 3. Asclepios, Project-Team
 4. Konukoglu, Ender
 5. Delingette, Hervé

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...