skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMPLANTAT MIT VERBESSERTEN OBERFLAECHENEIGENSCHAFTEN

Poll,Hans-Ulrich,Dr.SC.Nat ; Hampel,Horst,Dr.Med ; Knoefler,Wolfram,-Med ; Bethmann,Wolfgang,Dr.Dr.SC.Med ; Wickleder,Karl-Heinz,Dr.Dr.Nat.Habil ; Koetzschke,Hans-Joerg,Dr.SC.Med

Truy cập trực tuyến

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATISCHE ZEICHENVORRICHTUNG
Automatic writing machine with seals for pen tips - prevents drying of ink in the pen and choking of capillary tube

Anderka,Gerold ; Hampel,Horst ; Jozat,Walter ; Straszewski,Klaus

Truy cập trực tuyến

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blocking assembly for an automatic drafting device

Anderka; Gerold ; Hampel; Horst ; Jozat; Walter ; Straszewski; Klaus

Truy cập trực tuyến

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,DD ; Morzeck,Peter,DD ; Weissmantel,Christian,DD ; Ernst,Sabine,DD

Truy cập trực tuyến

25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

BESCHICHTETES IMPLANTAT

Hampel,Horst,Dr.Med ; Morzeck,Peter,Er.Nat ; Weissmantel,Christian,Er.Nat.Habil ; Ernst,Sabine

Truy cập trực tuyến

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DE2707258

Anderka, Gerold, 2081 Ellerbek ; Hampel, Horst, 2081 Boenningstedt ; Jozat, Walter, 2357 BAD Bramstedt ; Straszewski, Klaus, 2084 Quickborn

Truy cập trực tuyến

Kết quả 21 - 26 của 26  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (5)
 2. 1979đến1981  (5)
 3. 1982đến1985  (8)
 4. 1986đến1989  (5)
 5. Sau 1989  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (25)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (16)
 2. English  (11)
 3. Italian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hampel,Horst,DD
 2. Knoefler,Wolfram,DD
 3. Bethmann,Wolfgang,DD
 4. Hampel,Horst
 5. Hampel,Horst,Dr.Med

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...