skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

16 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Chủ đề: Datavetenskap (Datalogi) xóa
Gợi ý tìm kiếm:
 • Hãy kiểm tra lại câu hỏi truy vấn có các ký tự chính xác.
 • Hãy thử các từ khóa khác.
 • Hãy thử những từ khóa có tính mở rộng hơn, chung hơn.
 • Hãy thử với ít từ khóa hơn.
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options

16 Kết quả  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2009  (2)
 3. 2010đến2011  (4)
 4. 2012đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (15)
 2. Swedish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jusufi, Ilir
 2. Kerren, Andreas
 3. Schreiber, Falk
 4. Somla, Rafał
 5. Milrad, Marcelo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...