skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 69  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo DDC: International relations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Annual editions : world politics 98/99
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual editions : world politics 98/99

Purkitt Helen E. Editor

Connecticut : McGraw-Hill, 1998 - (327 ANN 1998) - ISBN0697391906

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Международный ежегодник : политика и экономика

М. : Политиздат, 1967

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Дипломатическая история войны на тихом океане

Севостьянов Г.Н.

М. : Наука, 1969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

24
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Советско-Афганские отношения 1919-1969 г.г. : документы и материалы

М. : Полит. лит., 1971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Антенны направлены на восток формы и методы империялистической радиопропаганды на страны социализма

Вачнадзе Г.Н.

М. : Полтиздат, 1977 - (327 Вач 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khu vực hóa và toàn cầu hóa - hai mặt của tiến trình hội nhập quốc tế

H. : Thông tin Khoa học xã hội, 2000 - (327 KHU 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

27
Politics among nations : the struggle for power and peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics among nations : the struggle for power and peace

Morgenthau Hans J.; Clinton W. David; Thompson Kenneth W.

Boston : McGraw-Hill Higher Education, c2006. - (327 MOR 2006) - ISBN007289539X (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
28
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề di cư trong quan hệ quốc tế sau chiến tranh lạnh : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nghiêm Tuấn Hùng; Hoàng Khắc Nam người hướng dẫn

H. : ĐHKHXH & NV, 2010 - (327 NG-H 2010)

Truy cập trực tuyến

29
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International studies = Nghiên cứu quốc tế

Institute for international relations

H., 2005

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự hình thành tam giác chiến lược Nga - Trung - Ấn : Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế: 60 31 40

Nguyễn Vĩnh Thông; Phạm Đức Thành người hướng dẫn

H. : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2010 - (327 NG-T 2010)

Truy cập trực tuyến

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử quan hệ quốc tế hiện đại (1945 - 2000)

Trần Nam Tiến; Nguyễn Tuấn Khanh; Trần Phi Tuấn

H. : Giáo dục , 2008 - (327 LIC 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

32
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Journal of International Relations

London : Sage Publications, 2006 - ISSN1354-0661

Truy cập trực tuyến

33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thư trao đổi ý kiến về các vấn đề quốc tế giữa Đảng Cộng sản Liên Xô và Đảng Cộng sản Trung Quốc

H. : Sự thật, 1963 - (327 THU 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations trends and prospects : 12th International political science association congress

M. : Acadamy of Science , 1982 - (327 INT 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những vấn đề xung quanh việc hợp nhất châu Âu

Viện Thông tin Khoa học Xã hội

H. : Viện thông tin khoa học xã hội, 1997 - (327 NHU 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuộc xung đột Israel & Ả rập

H. : Nxb. Thông tấn, 2002 - (327 CUO 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

37
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Империализм и крлзис миров капиталзма : Учебное пособие

М. : Между. отношение, 1968

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

38
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sức mạnh quân sự và toàn cầu hoá : tiếng nói bè bạn

H. : CTQG, 2003 - (327 SUC 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

СССР и страны африки 1946-1962 гг

М. : Помет лит., 1963

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

40
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Маршруты мира и дружбы

Л. : Лен., 1970

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 21 - 40 của 69  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1973  (8)
 2. 1973đến1993  (10)
 3. 1994đến2000  (13)
 4. 2001đến2010  (26)
 5. Sau 2010  (16)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (53)
 2. Luận án, luận văn  (12)
 3. Tạp chí  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (47)
 2. Vietnamese  (21)
 3. Russian  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Phạm Quang Minh
 2. Rourke John T.
 3. Hoàng Khắc Nam
 4. Keohane Robert O
 5. Nguyễn Quốc Hùng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...