skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 25 của 25  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Chủ đề: Human body xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Elizabeth Towns Incident: An inquiry-based approach to learning anatomy developed through high school-university collaboration

Marx, Joseph G. ; Honeycutt, Kimberly A. ; Clayton, Sonia Rahmati ; Moreno, Nancy P.

The American Biology Teacher, March, 2006, Vol.68(3), p.140(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7685

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The evolution of human artistic creativity.(Report)

Morriss - Kay, Gillian M.

Journal of Anatomy, Feb, 2010, Vol.216(2), p.158(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic gas, lifesaver.(Medicine)(hydrogen sulfide)

Wang, Rui

Scientific American, March, 2010, Vol.302(3), p.66(6)

ISSN: 0036-8733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transfer troubles.(nuclear transfer)

Delude, Cathryn M.

Scientific American, Oct, 2004, Vol.291(4), p.28(1)

ISSN: 0036-8733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The body electric: a natural voltage within a growing embryo may teach it left from right

Travis, John

Science News, Sept 20, 2003, Vol.164(12), p.187(3)

ISSN: 0036-8423

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 25 của 25  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (5)
 2. 2004đến2007  (5)
 3. 2008đến2010  (6)
 4. 2011đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (21)
 2. Sách  (3)
 3. Bình xét khoa học  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (1)
 2. Q - Science.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Xie, Lu
 2. Raschig, Judith
 3. Shipley, Gwendolyn
 4. Stone, Kristin
 5. Straits, William

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...