skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Russian xóa Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Конденсатор

Pavlovskij S.M

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения бензидиновых оснований

Izmailskij V.A

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Зажим для каучуковых трубок

Verkhovskij V.V

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
27
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический самовзводный пистолет

Korovin S.A

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ извлечения сока диффузией

Sokolov A.P

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Топка генеративного типа для мелкого топлива

Rogov I.A

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения мочевин нафталинового ряда

A. Ossenbek ; B. Gejman ; O. Dressel ; R. Kote

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения и применения продуктов конденсации фенола или его гомологов с альдегидами

Petrov G.S

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ приготовления консистентных мазей

Karetnikov V.V

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Авиационная зажигательная бомба

Starostin L.N

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Автоматический пистолет

Lyapin A.F

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения мочевин нафталинового ряда

A. Ossenbek ; B. Gejman ; O. Dressel ; R. Kote

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ получения мочевин ароматического ряда

A. Ossenbek ; B. Gejman ; O. Dressel ; R. Kote

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Вращающаяся топка

Uvarov V.V

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Шахтно-ступенчатая топка с цепной решеткой для торфа

Silnitskij A.K

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Способ очищения амида ортотолуолсульфокислоты

Pantelejmonov B.G

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Полу генеративная топка для сжигания влажного торфа

Makarev T.F

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 1.783.535  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1.783.530)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (39.085)
 2. 1962đến1975  (2.932)
 3. 1976đến1989  (263.239)
 4. 1990đến2004  (389.414)
 5. Sau 2004  (1.088.851)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (1.783.531)
 2. Medicine  (1.783.530)
 3. Sciences  (1.783.530)
 4. Transporting  (425.374)
 5. Performing Operations  (425.374)
 6. Metallurgy  (321.318)
 7. Physics  (315.816)
 8. Electricity  (198.887)
 9. Organic Chemistry  (87.650)
 10. Basic Electric Elements  (64.573)
 11. Electric Communication Technique  (56.643)
 12. Inorganic Chemistry  (21.784)
 13. Aircraft  (20.254)
 14. Aviation  (20.254)
 15. Cosmonautics  (20.254)
 16. Railways  (16.077)
 17. Transmission  (14.302)
 18. Telephonic Communication  (4.981)
 19. Motor Railcars  (1.500)
 20. Locomotives  (1.500)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.118.378)
 2. Ukrainian  (74.594)
 3. French  (17.308)
 4. Romanian  (7.741)
 5. German  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Petrov G.S
 2. Kovalenkov V.I
 3. Fedorov V.S
 4. Chernyshev A.A
 5. Mitkevich V.F

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...