skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 52  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988-1989
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988-1989

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

22
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1980-1981
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1980-1981

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

23
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988 June
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1988 June

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

24
Eurostat επετηρίδα '96 : Η στατιστική όψη της Ευρώπης 1985-1995.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eurostat επετηρίδα '96 : Η στατιστική όψη της Ευρώπης 1985-1995.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-827-8845-8

Toàn văn sẵn có

25
Αριθμοί της γνώσης : Η Επετηρίδα της Eurostat με μια ματιά.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Αριθμοί της γνώσης : Η Επετηρίδα της Eurostat με μια ματιά.

European Commission ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-828-4947-3

Toàn văn sẵn có

26
03/95 - REVUE EUROPEENNE FORMATION PROFESSIONNELLE - NO 6.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

03/95 - REVUE EUROPEENNE FORMATION PROFESSIONNELLE - NO 6.

Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training ; Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training

Toàn văn sẵn có

27
Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Economic and Social Committee of the European Communities

Toàn văn sẵn có

28
Jern og Stål : Statistisk årbog 1989
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jern og Stål : Statistisk årbog 1989

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-826-0906-5

Toàn văn sẵn có

29
Industri : Statistisk årbog 1988
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1988

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-9038-0

Toàn văn sẵn có

30
Industri : Statistisk årbog 1986
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1986

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-7488-1

Toàn văn sẵn có

31
Årbog for Industristatistik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Årbog for Industristatistik

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-4917-8

Toàn văn sẵn có

32
Industri : Statistisk årbog 1985
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industri : Statistisk årbog 1985

Commission of the European Communities ; Statistical Office of the European Communities

ISBN: 92-825-5566-6

Toàn văn sẵn có

33
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1964
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1964

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

34
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1942:Jun
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1942:Jun

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

35
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1947:Apr
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1947:Apr

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

36
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1954:May
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1954:May

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

37
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1952:May
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1952:May

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

38
Antilaloi zoes kai agapes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antilaloi zoes kai agapes

Vouvakis, I. P

Toàn văn sẵn có

39
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1945:Jul
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1945:Jul

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

40
Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1937:May
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Krētē: monthly publication of the Pancretan Association of America - 1937:May

Pan-Cretan Association of America

ISSN: 1090-8501

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 52  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1953  (17)
 2. 1953đến1984  (5)
 3. 1985đến1989  (7)
 4. 1990đến2005  (6)
 5. Sau 2005  (17)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Tạp chí  (27)
 2. Sách  (25)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (34)
 2. French  (5)
 3. Danish  (5)
 4. Dutch  (5)
 5. Italian  (3)
 6. German  (3)
 7. Latin  (1)
 8. Portuguese  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...