skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Flexible plate punching machine manipulator

LI Liang

Toàn văn sẵn có

22
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intelligent worktable of punch press for flexible boards

LI Liang

Toàn văn sẵn có

23
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种新型过滤装置
Novel filtering device

LI Liang

Toàn văn sẵn có

24
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

高效切削组合刀具
Efficient combined cutting tool

LI Liang

Toàn văn sẵn có

25
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool used for metal processing

LI Liang

Toàn văn sẵn có

26
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于抛丸机短轴更换的专用小车
A special dolly for shot -blasting machine minor axis is changed

LI Liang

Toàn văn sẵn có

27
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种φ80以上大规格硬质合金阀球生产工艺
Production process for large-sized hard alloy valve ball with diameter larger than 80mm

Li Liang

Toàn văn sẵn có

28
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pipeline cleaning instrument

LI Liang

Toàn văn sẵn có

29
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

手机外壳加工刀具
Cell phone case processes cutter

LI Liang

Toàn văn sẵn có

30
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种多功能智能车载终端
Multifunctional intelligent vehicle-mounted terminal

LI Liang

Toàn văn sẵn có

31
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种汽车用易散热耐用型轮毂
Car is with durable type wheel hub that easily dispels heat

LI Liang

Toàn văn sẵn có

32
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vertical flexible tool rest of slot shaping machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

33
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

改性沥青防水卷材废料循环利用工艺
Modified asphalt waterproof roll material waste material recycling technique

LI Liang

Toàn văn sẵn có

34
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

远程控制的充电式立体车库系统
Remote control's rechargeable stereo garage system

LI Liang

Toàn văn sẵn có

35
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cutting tool for machining

LI Liang

Toàn văn sẵn có

36
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种具有呈迷彩状的丁基橡胶塞的美容管
Cosmetic pipe of butyl rubber stopper with be camouflage color form

LI Liang

Toàn văn sẵn có

37
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrative mould is forged in shaping of scraper blade machine dumbbell round pin

LI Liang

Toàn văn sẵn có

38
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种超声波检测探头清理装置
Ultrasonic detection cleaning device that pops one's head in

LI Liang

Toàn văn sẵn có

39
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种光纤预制棒分析机匹配油循环过滤系统
Optical fiber perform analytical engine matches oily circulating and filtering system

LI Liang

Toàn văn sẵn có

40
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

矫平辊清洗机
Straightening roller cleaning machine

LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 2.161  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1995  (6)
 2. 1995đến2003  (5)
 3. 2004đến2007  (30)
 4. 2008đến2012  (354)
 5. Sau 2012  (1.766)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.150)
 2. Chinese  (1.705)
 3. French  (55)
 4. German  (20)
 5. Korean  (5)
 6. Japanese  (3)
 7. Norwegian  (2)
 8. Spanish  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li Liang
 2. Liu Jun
 3. LI, Liang
 4. Xia Jiansheng
 5. Zhang Xuhui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...