skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Kalinichenko, Vladimir V xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxf1 haploinsufficiency reduces Notch-2 signaling during mouse lung development

Kalinichenko, Vladimir V ; Gusarova, Galina A ; Kim, Il-Man ; Shin, Brian ; Yoder, Helena M ; Clark, Jean ; Sapozhnikov, Alexander M ; Whitsett, Jeffrey A ; Costa, Robert H

American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, March 2004, Vol.286(3), pp.L521-30 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-0605 ; PMID: 14607778 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Myocardium defects and ventricular hypoplasia in mice homozygous null for the Forkhead Box m1 transcription factor

Ramakrishna, Sneha ; Kim, Il‐Man ; Petrovic, Vladimir ; Malin, Dmitriy ; Wang, I‐Ching ; Kalin, Tanya V. ; Meliton, Lucille ; Zhao, You‐Yang ; Ackerson, Timothy ; Qin, Yimin ; Malik, Asrar B. ; Costa, Robert H. ; Kalinichenko, Vladimir V.

Developmental Dynamics, April 2007, Vol.236(4), pp.1000-1013 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-8388 ; E-ISSN: 1097-0177 ; DOI: 10.1002/dvdy.21113

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 22 của 22  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2002  (3)
 3. 2003đến2003  (5)
 4. 2004đến2005  (7)
 5. Sau 2005  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Costa, Robert H.
 2. Kalinichenko, Vladimir V.
 3. Kalinichenko, V.V.
 4. Costa, R.H.
 5. Kalinichenko, Vv

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...