skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 24 của 24  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Heart Failure xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural and functional implications of the phospholamban hinge domain: impaired SR Ca2+ uptake as a primary cause of heart failure

Schmidt, Albrecht G ; Zhai, Jing ; Carr, Andrew N ; Gerst, Mike J ; Lorenz, John N ; Pollesello, Piero ; Annila, Arto ; Hoit, Brian D ; Kranias, Evangelia G

Cardiovascular research, November 2002, Vol.56(2), pp.248-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6363 ; PMID: 12393095 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Celecoxib modulates hypertrophic signalling and prevents load-induced cardiac dysfunction

Jacobshagen, Claudius ; Grüber, Meike ; Teucher, Nils ; Schmidt, Albrecht G ; Unsöld, Bernhard W ; Toischer, Karl ; Nguyen Van, Phuc ; Maier, Lars S ; Kögler, Harald ; Hasenfuss, Gerd

European Journal of Heart Failure, 2008, Vol. 10(4), pp.334-342 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2008.02.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High intracellular Na + preserves myocardial function at low heart rates in isolated myocardium from failing hearts

Schillinger, Wolfgang ; Teucher, Nils ; Christians, Claus ; Kohlhaas, Michael ; Sossalla, Samuel ; Van Nguyen, Phuc ; Schmidt, Albrecht G ; Schunck, Ortwin ; Nebendahl, Klaus ; Maier, Lars S ; Zeitz, Oliver ; Hasenfuss, Gerd

European Journal of Heart Failure, 2006, Vol. 8(7), pp.673-680 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1388-9842 ; E-ISSN: 1879-0844 ; DOI: 10.1016/j.ejheart.2006.01.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diastolic stress test echocardiography in patients with suspected heart failure with preserved ejection fraction: a pilot study

Belyavskiy, Evgeny ; Morris, Daniel A ; Url-Michitsch, Marion ; Verheyen, Nicolas ; Meinitzer, Andreas ; Radhakrishnan, Aravind-Kumar ; Kropf, Martin ; Frydas, Athanasios ; Ovchinnikov, Artem G ; Schmidt, Albrecht ; Tadic, Marijana ; Genger, Martin ; Lindhorst, Ruhdja ; Bobenko, Anna ; Tschöpe, Carsten ; Edelmann, Frank ; Pieske-Kraigher, Elisabeth ; Pieske, Burkert

ESC heart failure, February 2019, Vol.6(1), pp.146-153 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2055-5822 ; PMID: 30451399 Version:1 ; DOI: 10.1002/ehf2.12375

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 24 của 24  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (23)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (6)
 2. 2003đến2005  (4)
 3. 2006đến2008  (2)
 4. 2009đến2011  (3)
 5. Sau 2011  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (23)
 2. German  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schmidt, Albrecht
 2. Schmidt, Albrecht G.
 3. Schmidt, AG
 4. Schmidt, A
 5. Pieske, Burkert

theo chủ đề:

 1. Medicine
 2. Animals
 3. Mice
 4. Humans
 5. Female

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...