skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 2.819  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol. 138, Initial reports. Part 2, Eastern equatorial Pacific

Kennett D; Stewart S.K

Texas : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(138.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

22
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135. Part 2, Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(135.2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

23
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.124, Initial reports. Celebes and Sulu seas

Barbu E.M; Winkler W.R

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(124) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
24
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Part A-initial report Galicia margin

College Station, Texas : National science Foundation , 1987 - (551.4 PRO(103) 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.101, Part A. Initial report Bahamas

Rose W.D

Washington : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(101) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

26
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.133, Initial reports. Part 2, Northeast Australia Margin

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.125, Initial report Bonin/ Mariana region

Stewart S.K

College Station, Tex. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(125) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

28
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.133, Scientific results. Northeast Australian Margin

Stewart S.K; Marin Jennifer A

Washington D.C. : National science Foundation , 1993 - (551.4 PRO(133.2) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

29
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.125, Initial reports. Bonin / Mariana region

Dearmont L.H

Washington D.C. : National science Foundation , 1992 - (551.4 PRO(125) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

30
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Part A- Initial report Section 2- Eastern tropical Atlantic

Stewart S.K

College Station, Tex : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(108) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.106/109, Science results. Mid Atlantic ridge

Stewart N.J

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(106) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.117, Initial reports. Oman margin/ Noegene package

Stewart Norman J

Washington D.C. : National science Foundation , 1991 - (551.4 PRO(117) 1991)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.135, Sientific result. Lau Basin

Maddox E.M

College Station, Tex. : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(135) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

34
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.103, Scientific results Galicia Margin

Washington D.C. : National science Foundation , 1988 - (551.4 PRO(103) 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

35
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.134, Vatuatu

Fox C.O

College Station, Tex : National science Foundation , 1994 - (551.4 PRO(134) 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

36
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the Ocean drilling program. Vol.119, Initial report. Kerguelen plateau- prydz bay

Hare E; Mazzullo E.K

Washington : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(119) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

37
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.108, Eastern tropical Atlantic

Barbu E.M

Texas : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(108) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

38
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program . Vol.122, Initial reports. Exmouth plateau

Julson A.P

Washington D.C. : National science Foundation , 1990 - (551.4 PRO(122) 1990)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

39
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceeding of the ocean drilling program. Vol.121, Initial reports. Broken ridge and ninety east ridge

Mazzullo E.K

Washington D.C. : NSF & JOI,Inc, 1989 - (551.4 PRO(121) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

40
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proceedings of the ocean drilling program. Vol.105, Part A-Initial report. Baffin bay and Labrador sea

Marie Littleton R

Washington D.C. : National science Foundation , 1989 - (551.4 PRO(105.A) 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 21 - 40 của 2.819  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (51)
 2. 1974đến1988  (54)
 3. 1989đến1997  (40)
 4. 1998đến2009  (298)
 5. Sau 2009  (2.299)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.596)
 2. Spanish  (39)
 3. Czech  (34)
 4. Portuguese  (25)
 5. French  (24)
 6. Russian  (13)
 7. Polish  (5)
 8. Korean  (5)
 9. German  (5)
 10. Chinese  (4)
 11. Japanese  (3)
 12. Slovak  (2)
 13. Italian  (2)
 14. Romanian  (2)
 15. Ukrainian  (2)
 16. Persian  (2)
 17. Lithuanian  (1)
 18. Hungarian  (1)
 19. Greek  (1)
 20. Dutch  (1)
 21. Finnish  (1)
 22. Danish  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Stewart S.K
 2. Barbu E.M
 3. Maddox E.M
 4. Dearmont L.H
 5. Mazzullo E.K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...