skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 21 - 31 của 31  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Netherlands 2016: Foundations for the Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands 2016: Foundations for the Future

Organisation For Economic Cooperation And Development (Oecd) (France);; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264257610 ; ISBN: 9264257616 ; E-ISBN: 9789264257658 ; E-ISBN: 9789264258143 ; E-ISBN: 9264257659 ; E-ISBN: 9264258140 ; DOI: 10.1787/9789264257658-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
Reviews of National Policies for Education: Chile 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Chile 2004

OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264106338 ; ISBN: 9264106332 ; E-ISBN: 9789264106352 ; E-ISBN: 9264106359 ; DOI: 10.1787/9789264106352-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
Access Pricing in Telecommunications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Pricing in Telecommunications

OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264105928 ; ISBN: 9264105921 ; E-ISBN: 9789264105942 ; E-ISBN: 9264105948 ; DOI: 10.1787/9789264105942-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Ageing and Employment Policies

Series E-ISSN: 1990-1011 ; ISBN: 9789264036222 ; ISBN: 9264036229 ; E-ISBN: 9789264036239 ; E-ISBN: 9264036237 ; DOI: 10.1787/9789264036239-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Self Regulation: ROLE AND USE IN SUPPORTING CONSUMER INTERESTS

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Mar 1, 2015, Issue 247, pp.1-2,5-64

DOI: 0009715815; 10.1787/5js4k1fjqkwh-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Removing Barriers to SME Access to International Markets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removing Barriers to SME Access to International Markets

Oecd Working Party On Smes And Entrepreneurship ; Apec Small And Medium Enterprises Working Group ; Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264040243 ; ISBN: 9264040242 ; E-ISBN: 9789264045866 ; E-ISBN: 9264045864 ; DOI: 10.1787/9789264045866-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Education in Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Colombia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250598 ; ISBN: 926425059X ; E-ISBN: 9789264250604 ; E-ISBN: 9789264255548 ; E-ISBN: 9264250603 ; E-ISBN: 9264255540 ; DOI: 10.1787/9789264250604-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
OECD Reviews of Innovation Policy: France 2014
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Innovation Policy: France 2014

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Reviews of Innovation Policy

ISBN: 9789264213982 ; ISBN: 9264213988 ; E-ISBN: 9789264214026 ; E-ISBN: 926421402X ; DOI: 10.1787/9789264214026-en

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264012561 ; ISBN: 9264012567 ; E-ISBN: 9789264012578 ; E-ISBN: 9264012575 ; DOI: 10.1787/9789264012578-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Towards High-Performing Health Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards High-Performing Health Systems

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

The OECD Health Project

Series E-ISSN: 1990-1291 ; ISBN: 9789264015555 ; ISBN: 9264015558 ; E-ISBN: 9789264015562 ; E-ISBN: 9264015566 ; DOI: 10.1787/9789264015562-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wireless Market Structures and Network Sharing

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Nov 6, 2014, Issue 243, pp.1-2,5-89

DOI: 0009517566; 10.1787/5jxt46dzl9r2-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 31 của 31  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (22)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2006  (6)
  2. 2006đến2007  (4)
  3. 2008đến2011  (4)
  4. 2012đến2014  (10)
  5. Sau 2014  (7)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...