skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 21 - 40 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Historiography xóa Ngôn ngữ: German xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
21
Prophets of the past interpreters of Jewish history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prophets of the past interpreters of Jewish history

Brenner, Michael

E-ISBN 1400836611 ; E-ISBN 9780691139289

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
22
The seduction of culture in german history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The seduction of culture in german history

Lepenies, Wolf

E-ISBN 0691121311 ; E-ISBN 9780691164618 ; E-ISBN 9780691121314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
23
The pueblo revolt and the mythology of conquest ; an indigenous archaeology of contact
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The pueblo revolt and the mythology of conquest ; an indigenous archaeology of contact

Wilcox, Michael V

E-ISBN 0520252055 ; E-ISBN 0520944585 ; E-ISBN 9780520252059 ; E-ISBN 9780520944589

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
24
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silence and Nostalgia: Periodizing the Past in an Algiers Neighborhood

Mcallister, Edward

Der Islam, 2014, Vol.91(1), pp.135-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-1818 ; E-ISSN: 1613-0928 ; DOI: 10.1515/islam-2014-0008

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
25
The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century

Nothnagle, Alan

E-ISBN 0520259440 ; E-ISBN 9780520259447 ; E-ISBN 9780520945814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
26
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Konec »velike pripovedi«? K razumevanju slovenske cerkvene glasbe poznega 19. in zgodnjega 20. stoletja

Nagode, Aleš

Muzikoloski Zbornik, 2013, Vol.49(2), pp.49-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0580373X ; E-ISSN: 23504242 ; DOI: 10.4312/mz.49.2.49-56

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
27
Memory and Theory in Eastern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memory and Theory in Eastern Europe

Blacker, Uilleam ; Etkind, Alexander ; Fedor, Julie

E-ISBN: 9781137322067 E-ISBN: 1137322063 DOI: 10.1057/9781137322067 ISBN: 9781137322050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
28
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

German language sport historiography of the 1980s: Part 2: Histories of national/regional sport and individual sports

Krüger, Arnd ; Wieser, Lothar

The International Journal of the History of Sport, 01 August 1997, Vol.14(2), p.122-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0952-3367 ; E-ISSN: 1743-9035 ; DOI: 10.1080/09523369708713987

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
29
Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond chutzpah on the misuse of anti-semitism and the abuse of history

Finkelstein, Norman G

E-ISBN 0520245989 ; E-ISBN 9780520245983 ; E-ISBN 9780520932265

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
30
Between two worlds the construction of the Ottoman state
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between two worlds the construction of the Ottoman state

Kafadar, Cernal

E-ISBN 9780520206007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
31
Historical dynamics why states rise and fall
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historical dynamics why states rise and fall

Turchin, Peter

E-ISBN 9780691116693 ; E-ISBN 9780691180779 ; E-ISBN 9781400889310

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
32
Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Western historical thinking an intercultural debate (Making sense of history)

Jörn Rüsen

E-ISBN 157181454X ; E-ISBN 1571817816 ; E-ISBN 9781571814548 ; E-ISBN 9781571817815 ; E-ISBN 9781782389835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
33
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The open boundary of history and fiction: a critical approach to the French Enlightenment

Gearhart, Suzanne

ISBN: 0-691066-08-6 ; ISBN: 978-0691066-08-0 ; ISBN: 978-1400820207

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
34
Riven by lust incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riven by lust incest and schism in Indian Buddhist legend and historiography

Jonathan A. Silk

E-ISBN 0824830903 ; E-ISBN 9780824830908

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
35
From history to theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

From history to theory

Klein, Kerwin Lee

E-ISBN 0520268814 ; E-ISBN 9780520268814 ; E-ISBN 9780520948297

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
36
Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Founding gods, inventing nations conquest and culture myths from antiquity to Islam

Mccants, William F

E-ISBN 0691151482 ; E-ISBN 9780691151489 ; E-ISBN 9781400840069

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
37
The story of America essays on origins
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The story of America essays on origins

Lepore, Jill

E-ISBN 9780691159591

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
38
Cultures merging A historical and economic critique of culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultures merging A historical and economic critique of culture

Jones, Eric L.

E-ISBN 0691117373 ; E-ISBN 9780691171043

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
39
The craft of international history A guide to method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The craft of international history A guide to method

Trachtenberg, Marc

E-ISBN 0691125015 ; E-ISBN 0691125694 ; E-ISBN 140082723X ; E-ISBN 9780691125695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
40
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wehr Dich!: Der Centralverein deutscher Staatsbrger jdischen Glaubens (C.V.), 18931938 (Book Review)

Rechter, David

The Journal of Modern History, June 2004, Vol.76(2), pp.472-474 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00222801 ; E-ISSN: 15375358 ; DOI: 10.1086/422963

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 21 - 40 của 45  trong Tất cả tài nguyên

previous page 1 Kết quả 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (6)
 2. 2000đến2003  (6)
 3. 2004đến2007  (9)
 4. 2008đến2012  (15)
 5. Sau 2012  (9)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (22)
 2. Bài báo  (14)
 3. Bình xét khoa học  (9)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (4)
 2. Slovenian  (2)
 3. Italian  (1)
 4. Japanese  (1)
 5. Chinese  (1)
 6. Portuguese  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nagode, Aleš
 2. Trachtenberg, Marc
 3. Rechter, David
 4. Chakrabarty, Dipesh
 5. Klein, Kerwin Lee

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...